Umělá inteligence (AI)

Tam, kde končí hranice lidského myšlení, práce APU začíná.S komplikovanými kvantovými výpočty si totiž poradí jedině jeho umělá inteligence. Není totiž v lidských silách v řádech sekund spočítat a učinit komplexní rozhodnutí, který scénář je nejlepší.

Umělá inteligence prioritizuje firemní úkoly tak, aby bylo možné práci dokončit v co nejkratším možném termínu. Navíc, čím dříve se AI zapojí do procesů a začne pracovat, tím dříve se adaptuje na firemní prostředí a zdokonalí se.

ProjectFormation™

K tomu, aby APU dokázal správně vyhodnotit situaci, respektovat termíny a prioritizovat úkoly projektů, potřebuje znát procesy jednotlivých projektů. Nezbytnou podmínkou je proto vizualizovat procesy do procesních mapv ProjectFormation™. Takový proces má specifický průběh (vývojový diagram).

Přesný průběh je klíčový, aby se nestalo, že úkol „Odevzdat report“ bude v harmonogramu dříve, než bude dokončen úkol „Vypracovat report“. Mapování procesů, se řídí BPMN standardem. Díky technologii ProjectFormation™ je APU schopen kompletně odbourat manažerovi starostis přidělováním úkolů, se kterými denně setkává.


Inteligentní harmonogram

Zapomeňte na tradiční TODO list! Inteligentní harmonogram je seznam úkolů, uspořádaným APU v pořadí, v jakém mají být dokončeny. APU respektuje nejen priority úkolů (které pochopí z procesních map), ale také uzávěrky projektů. Díky kvantovým výpočtům úkoly naplánuje každému zaměstnanci individuálně.

Gantt.AI™

Gantt.AI™ je zdokonalený Ganttův diagram. APU vypočítá scénář optimálního pracovního rozvrhu a zobrazí úkoly k dokončení na přehlednou časovou linku – Gantt.AI™. V diagramu projektový manažer přesně vidí, co se ve firmě děje a kdo, na čem a kdy pracuje. To šetří čas s interní komunikacía ani nebudete potřebovat operativní porady.

Google/Outlook kalendář

V Gantt.AI™ se kromě úkolů nachází naplánované schůzky. Pokud si naplánujete pracovní schůzku v Google kalendáři nebo Outlook kalendáři, automaticky se propíše i do vašeho denního harmonogramu. APU vám v čase vaší schůzky nenaplánuje žádný jiný úkol.

Úložiště Dropbox,
Google Drive, One Drive

Veškeré důležité dokumenty, které máte na úložišti, můžete jednoduše propojit s úkolem. Tato funkce se vám bude hodit například při výběrovém řízení. Personalista uloží životopis, motivační dopis a odpovědi na otázky z 1. kola výběrového řízení. Jiný kolega z personálního oddělení pak může tyto dokument použít při druhém kole pohovoru.

Aplikace APUtime

Virtuální projektový asistent APUtime kdykoliv po ruce. Můžete s ním komunikovat i mimo web. Najdete ho na Google Play i v App Store.

Integrace

APU se dokáže pomocí Integromatu propojit se stovkami jiných nástrojů, které používáte. Například s CRM (Customer Relationship Management) Raynet nebo Single Case.

Pokud nastane nějaká událost (např. vytvoříme nový obchodní případ) program ji přijme, případně upraví, a přepošle druhé aplikaci. Tento proces probíhá oběma směry, pokud je integrace oboustranná. Díky integraci nemusíte mezi aplikacemi data přenášet ručně – to za vás dělá program.

Integrace s APU probíhá takto: #1 Konzultace - #2 Implementace - #3 Testování - #4 Spuštění integrace.

APU zvládá práci projektového manažera za zlomek času, kterou by nad ní skutečný manažer strávil. Úkolem APU není nahradit lidskou práci. Naopak ulehčí manažerům od rutinní, stereotypní a analytické práce, kterou nedělají rádi nebo jim zabírá příliš hodně času, který by mohli věnovat lidštějším činnostem – řízení lidí.