Společnost ApuTime, s. r. o. (společnost s ručením omezeným), identifikační číslo: 06325149, registrovaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, Česká republika, referenční číslo souboru: 71514 C, dále jen „Poskytovatel“, je poskytovatelem programových služeb prostřednictvím aplikace APUtime.

Poskytovatel si vyhrazuje práva na dočasné výpadky systému za účelem zvýšení kvality poskytovaných služeb.

Poskytovatel zasílá informace o všech změnách prostřednictvím e-mailových zpráv z domény poskytovatele (aputime.com, aputime.cz, myappin.cz, myappin.com, appin.cz, myappin.cloud) nebo prostřednictvím aktualizací v aplikaci APUtime.

Služby poskytovatele jsou poskytovány výhradně prostřednictvím šifrovaného připojení https.

Uživatel používá aplikaci pod názvem APUtime, svým jménem a uživatelským jménem (e-mailová adresa), telefonním číslem a heslem. Poskytovatel uchovává přihlašovací údaje v rozhodně zašifrované podobě.

Uživatel se zavazuje používat své přihlašovací údaje pouze pro své vlastní účely a nesděluje je jiným osobám.

Poskytovatel si vyhrazuje právo aktualizovat aplikaci bez předchozího upozornění. Aktualizace aplikace mimo jiné obsahují vylepšení, opravy chyb, přidání nových funkcí a změny stávajících funkcí atd.

Poskytovatel je oprávněn znemožnit přístup uživateli, který se jakýmkoliv způsobem pokusí poškodit nabízené služby nebo se pokusí neoprávněně získat přístup k informacím.

Poskytovatel neodpovídá za škody, ztrátu ani za zneužití uložených dat, způsobené užíváním aplikace.  

Poskytovatel nezodpovídá za správnost systému z právního hlediska.

V případě, že se projeví chybné chování aplikace a tato chyba je řádně nahlášena e-mailem nebo prostřednictvím formuláře pro hlášení chyb, je poskytovatel povinen tuto chybu napravit. Poskytovatel zároveň není povinen napravit komplikace, které vznikly následkem těchto chyb dřív, než byly napraveny.

Poskytovatel se zavazuje nezpřístupnit, uživatelem vyplněné informace, třetím osobám, s výjimkou povolení Policie České republiky a správních orgánu, oprávněných tyto informace požadovat.

Poskytovatel registruje jméno a příjmení každého uživatele k přizpůsobení servisních dat.

Poskytovatel používá služby třetích stran ke zlepšení svých služeb.

Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za únik informací třetím osobám, stejně tak nenese odpovědnost za následky způsobené tímto únikem.

Poskytovatel je oprávněn nakládat s informacemi, získanými v aplikaci, pro účely zlepšení služeb. Jedná se především o strojovou analýzu a statistiku. Poskytovatel nemonitoruje informace o používání aplikace a zpracovává je anonymně.

Poskytovatel používá soubory cookies v souladu s „Pokyny pro používání cookies“ a uživatel souhlasí s jejich použitím.

Za služby je placeno prostřednictvím platebních portálů, podporovaných poskytovatelem.

Poskytovatel neshromažďuje informace o kreditní kartě a provádí transakce výhradně prostřednictvím platebních portálů.

Poskytovatel je oprávněn uživateli zaúčtovat i zlomkové použití aplikace v daném časovém intervalu. Pokud se počet uživatelů aplikace sníží, má zákazník nárok na poměrnou refundaci pouze ve formě slevy, uplatněné na budoucí platbu.

Poskytovatel využívá platebního portálu PayLike.

Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu ceny služeb. Aktuální ceny jsou uvedeny na oficiálních stránkách www.aputime.cz

Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu Obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

Kalendář Google

Pokud si uživatel ručně povolí integraci Google kalendáře, souhlasí tak s ukládáním událostí Google kalendáře do aplikace APUtime. APUtime všechny události, spojené s kalendářem uživatele, ukládá, aby zlepšilo plánování a řízení času. APUtime také může ukládat, vytvářet a aktualizovat data v uživatelově kalendáři.

Uživatel, užíváním aplikace APUtime, vyjadřuje souhlas s těmito Obchodními podmínkami.