Případové studie

Používání APUtime zvyšuje hodnotu vaší firmy

Poradenství
Proces přípravy společnosti k prodeji zahrnuje desítky malých i velkých úkolů, které musí být dokončeny ve správném pořadí. Výsledky musí být dokonalé a je třeba věnovat velkou pozornost tomu, aby se předešlo všem chybám.
8
 zaměstnanci
35
+
projekty
9
ApuTime je víc než jen nástroj na řízení projektů. Je to intuitivní způsob řízení firmy.

Před implementací

Petr Pavlita je zkušený marketingový stratég. Tvrdí, že pouhých 10 % firem je připraveno k případnému prodeji. Ostatní potřebují pomoci. Příprava prodeje s sebou ale nese desítky úkonů, které na sebe musí perfektně navazovat. Pokud má být výsledek perfektní, chyby se neodpouštějí.

Ať už je důvod k prodeji vlastní firmy jakýkoliv (zdravotní problémy, generační posun, syndrom vyhoření nebo jiná náhlá událost), klíčové je získat za ni co nejlepší cenu a následně ji připravit na předání novému vedení.

Pokud má základ podnikání firmy zdravé jádro a skutečnou konkurenční výhodu, představit ji jako vhodnou investici lze pomocí procesních a marketingových technik. Pro převod na nového vlastníka je ale nutné firmu nejprve odosobnit. A to je možné pouze převedením na procesní řízení.


S APUtime

ApuTime umožní zmapovat existující i budoucí zakázky, jejich stav a vývoj do budoucna. Odhalí mezery v procesním řízení projektů a vytíženost jednotlivých zdrojů. Zprůhlední se reálná finanční výtěžnost jednotlivých fází projektů, i celých zakázek. Přidělování a kontrola úkolů se plně automatizuje. Vyřeší se zastupitelnost zdrojů.

Perfektní podklady, kontrolovatelné v reálném čase, pak může doplnit vhodná marketingová a PR strategie. Cena firmy, určené pro prodej, se díky tomu může rapidně zvýšit. Stojí to za to.

Plánování, řízení, kontrola
Precizní mapování procesů
Chytrý reporting


Používání APUtime zvyšuje hodnotu vaší firmy

Fáze

 • Prvotní analýza procesů a situace, ve které se firma nachází
  Stanovení priorit. Analýzy. Identifikace klíčového know-how, konkurenční výhody a další části práce odborného konzultanta.
 • Optimalizace zakázek a procesů
  Zadání projektů a procesů do ApuTime. Vytvoření vzorových šablon.
 • Každodenní práce
  Asistent rozděluje, kontroluje a reportuje dílčí části projektů podle jejich priorit a návazností.

Závěr

 • Výsledky?
  Další optimalizace procesů s sebou ve většině případů přináší zvýšení efektivity a odhalí rozvojový potenciál firmy, který je pro nového vlastníka jedním z hlavních faktorů pro nákup firmy.
 • I v prostředí, které konzultant dobře nezná, dokáže asistent rychle identifikovat úzká místa procesů, upozornit na ně, zabránit přetěžování klíčových zdrojů a poskytnout odpověď na otázku „Kolik projektů může naše firma se stávajícím týmem ještě nabrat, aby zaměstnanci podávali optimální výkon?“