Invest Forum zprostředkovává prodej firem.
Invest Forum zprostředkovává prodej firem.
8
 zaměstnanec
 zaměstnanci
 zaměstnanců
35
projekty
projektů
APUtime je víc než jen nástroj na řízení projektů. Je to intuitivní způsob řízení firmy.
Ing. Petr Pavlita
CEO Invest Forum

Petr Pavlita je ostřílený marketingový stratég. Tvrdí, že pouhých 10% firem je připraveno k tomu, aby je majitelé mohli s úspěchem prodat. Ty ostatní potřebují pomoci. Projekt přípravy pro prodej s sebou nese desítky drobných i větších úkonů, které na sebe musí perfektně navazovat. Pokud má být výsledek perfektní, chyby se neodpouštějí.


Zadání

Ať už je důvod k prodeji vlastní firmy jakýkoliv (zdravotní problémy, generační posun, syndrom vyhoření nebo jiná náhlá událost), klíčové je získat za ni co nejlepší cenu, a následně ji připravit na předání novému vedení. 

Pokud má základ podnikání firmy zdravé jádro a skutečnou konkurenční výhodu, představit ji jako vhodnou investici lze pomocí procesních a marketingových technik. Pro převod na nového vlastníka je ale nutné firmu nejprve odosobnit. A to je možné pouze převedením na procesní řízení. Řešení

APUtime umožní zmapovat existující i budoucí zakázky, jejich stav a vývoj do budoucna. Odhalí mezery v procesním řízení projektů a vytíženost jednotlivých zdrojů. Zprůhledňuje se reálná finanční výtěžnost jednotlivých fází projektů, i celých zakázek. Přidělování a kontrola úkolů se plně automatizuje. Vyřeší se zastupitelnost zdrojů.

Perfektní podklady, kontrolovatelné v reálném čase, pak může doplnit vhodná marketingová a PR strategie. Cena firmy, určené pro prodej, se díky tomu může rapidně zvýšit. Stojí to za to.Jak vypadá zpracování zakázky (projektu) v každodenní praxi?

 1. Prvotní analýza procesů a situace, ve které se firma nachází
  Stanovení priorit. Analýzy. Identifikace klíčového know-how, konkurenční výhody… a další části práce odborného konzultanta.
 2. Optimalizace zakázek, procesů
  Zadání projektů a procesů do APUtime. Vytvoření vzorových šablon.
 3. Každodenní práce
  APU rozděluje, kontroluje a reportuje dílčí části projektů podle jejich priorit a návazností. 
 • Další optimalizace procesů s sebou ve většině případů přináší zvýšení efektivity a odhalí rozvojový potenciál firmy, který je pro nového vlastníka jedním z hlavních faktorů pro nákup firmy. 
 • I v prostředí, které konzultant dobře nezná, dokáže APU rychle identifikovat úzká místa procesů, upozornit na ně a zabránit přetěžování klíčových zdrojů. Pravdivě odpovídá na otázku: Kolik projektů může naše firma se stávajícím týmem ještě nabrat, aby zaměstnanci podávali optimální výkon?
Zpět na reference