Případové studie

Jak jsme pomohli s digitalizací v sociálních službách

Sociální péče
Domov AMBROSIE je registrovaným soukromým poskytovatelem sociálních služeb. Cílem bylo zjednodušit provádění administrativních úkonů, snížit závislost jednotlivých pracovníků na prostředí konkrétních kanceláří a usnadnit zapracování nových zaměstnanců.
100
 zaměstnanci
30
+
projekty
10
Nemáme problémy s efektivitou zaměstnanců - v tomto ohledu by nám řada běžných komerčních firem mohla asi závidět. Řešíme naši schopnost rychle a co nejméně komplikovaně reagovat na neustále se měnící situaci. Dá se říci, že primární motivací k automatizaci procesů a řízení času pomocí AI je stoupající únava a obava z vyhoření klíčových zaměstnanců.

Před implementací

Domov AMBROSIE je registrovaným soukromým poskytovatelem sociálních služeb. Pobytové služby využívá 138 klientů. Za 26 let působení na trhu měla společnost na starost 4 500 pacientů v domácnostech.

V roce 2019 se výkonná ředitelka společnosti rozhodla přistoupit k digitalizaci firmy.
Cílem bylo zjednodušit provádění administrativních úkonů, snížit závislost jednotlivých pracovníků na prostředí konkrétních kanceláří a usnadnit zapracování nových zaměstnanců.

Roky 2020 a 2021, provázené obavami, nejistotou, chaosem a enormním nárůstem administrativy, znamenaly extrémní provozní zátěž, ale zároveň potvrdily správnost a včasnost rozhodnutí, začít naplno využívat dostupné technologie.

Poslední oblastí, které bylo třeba věnovat pozornost, zůstalo automatizované řízení procesů a řízení práce na dálku.

S APUtime

V lednu 2021 jsme přistoupili k automatizaci maxima procesů, aby klesla organizační a administrativní zátěž, kladená zejména na sociální pracovníky. Z výběrového řízení vzešel jako vítěz ApuTime. Rozhodla přítomnost Virtuálního projektového asistenta, flexibilita systému a extrémně jednoduché uživatelské rozhraní pro pracovníky, kteří nepoužívají počítač, ale pouze mobilní telefon.

Digitalizace velmi výrazným způsobem napomáhá v komunikaci mezi vedením a zaměstnanci, maximalizuje rychlost předání úkolů s omezením osobního kontaktu, což je v současné době v sociálních službách priorita.

Jednoduchá komunikace
Efektivita plnění úkolů
Bez nutnosti setkávání

Jak jsme pomohli s digitalizací v sociálních službách

Část procesů je automaticky spuštěna vyplněním formuláře na webových stránkách, například žádost o přijetí, rezervace termínů pro videohovor nebo hlášení technické závady. Ostatní procesy spouštějí zaměstnanci jednotlivých oddělení. Potřebné dokumenty jsou uloženy v cloudovém prostředí. Integrace s Microsoft Outlook umožnila propojit ApuTime s kalendáři.

Jak jsme pomohli s digitalizací v sociálních službách

Šablony procesů

 • Zpracování elektronických požadavků na videohovory s klienty, schůzky s vedením atd.
 • Změny v návštěvním režimu (aktivace dle pokynu ze strany veřejné správy nebo lékaře zařízení, rozhodnutí vedení, organizační plán, oznámení zaměstnancům, oznámení klientům, informace na webu, praktické nasazení atd)
 • Vyřizování žádostí o přijetí (evidence, posouzení, odpověď, zařazení do evidence, pravidelná revize, archivace neplatných, aktivace platných při uvolnění místa)
 • Sociální šetření před příjmem žadatele a úkony předcházející přijetí
 • Příjem nových klientů (fyzický příjem, ubytování, nastavení služeb, podpis potřebných dokumentů, příjem a zpracování zdravotní dokumentace, označení pokoje, úpravy interiéru pokoje, seznámení s klíčovým pracovníkem, nastavení individuálního plánu atd)
 • Vyřizování zpětné vazby (více zdrojů – reakce na podnět, jeho řešení, archivace)
 • Řešení mimořádných situací (postup řešení, zdokumentování)
 • Zapracování nových zaměstnanců dle typů profesí (smlouva, vstupní dokumentace, zkušební směna, zkušební doba, zpětná vazba atd.)
 • Práce se stážisty a externími dobrovolníky
 • Přijímání darů (smlouva, způsob práce s darujícím, využití daru, záznam do evidence)

…a cca 30 dalších

Skupiny uživatelů

 • Vedení společnosti (management)
 • Ekonomické oddělení (projektoví manažeři)
 • Manažer zdravotní péče (projektový manažer)
 • Sociální pracovníci (projektoví manažeři)
 • POP (pracovník)
 • Zdravotní sestry (pracovnice)
 • Externí konzultanti (pracovník)

Kategorie projektů

 • Služby domácí péče
 • Pobytové služby podle jejich typů
 • Administrativní projekty

Popisky

 • Identifikace externích pracovníků, kteří je třeba pro daný úkol vyžádat a kteří systém nevyužívají