Marketingové oddělení TV Nova hledalo automatizované řešení, které by pomohlo klíčovým manažerům s plánováním úkolů pro přípravné fáze kampaně a zpřehlednilo tak veškeré probíhající procesy jednotlivých projektů. Po důkladné analýze trhu si ke spolupráci přizvalo virtuálního projektového asistenta APUtime, jehož algoritmy řídí umělá inteligence. 

Přemýšleli jste někdy nad tím, co vše je třeba zajistit před odvysíláním nějakého nového pořadu nebo seriálu? Každý z nás si jistě představí samotné natáčení a poté uvedení novinky na televizních obrazovkách. Nedílnou součástí celého procesu je ale také komplexní marketingová kampaň. Od vytvoření loga a celkové vizuální identity pořadu až po přípravu televizních spotů i jejich verzí pro sociální média, ATL kampaní, radio spotů, inzerce v novinách nebo článků v časopisech... To vše má na starosti marketingové oddělení TV Nova.  

Jedná se o společnou práci rozvětveného týmu grafiků, copywriterů, produkčních, PR koordinátorů, režisérů, kameramanů, fotografů, střihačů, herců, skladatelů a mnoha dalších profesí. Zkuste si pak představit počet pořadů (nejen těch, které už jsou fyzicky připravené k odvysílání, ale také těch, které průběžně během roku vznikají) s množinou úkolů a podúkolů s jednotlivými deadliny. Dostaneme se k nepředstavitelnému množství dat, které je nutné synchronizovat a určit jim priority tak, aby jednotlivé práce na sebe navazovaly a byl tak zajištěn hladký průběh všech procesů.

Umělá inteligence parťákem marketingového oddělení TV Nova

Marketingové oddělení TV Nova hledalo automatizované řešení, které by pomohlo klíčovým manažerům s plánováním úkolů pro přípravné fáze kampaně a zpřehlednilo tak veškeré probíhající procesy jednotlivých projektů. Po důkladné analýze trhu si ke spolupráci přizvalo virtuálního projektového asistenta APUtime, jehož algoritmy řídí umělá inteligence. 

APUtime – spolehlivý průvodce a pomocník

Virtuální robotický asistent APUtime představuje plně automatizované řešení pro projektové řízení. Vyznačuje se vysokou efektivitou a přesností – stačí vytvořit úkoly, asistent najde nejrychlejší cestu k jejich dokončení. Nezáleží přitom na množství lidí v týmu nebo počtu úkolů – jejich objem může být v podstatě neomezený. Virtuální asistent umí už na samotném začátku vyhodnotit, zda je daný kolektiv vůbec schopen zvládnout kvantum práce v určeném období. Díky tomu nedojde k situaci, kdy by se tým dostal do krizové situace vzniklé nadměrným hromaděním „hořících“ úkolů.

Hlídání termínů i navazujících prací

APUtime přidělí jednotlivé úkoly do celého týmu. Hlídá pak veškeré termíny včetně těch, které jsou závislé na splnění předešlých dílčích kroků. Jednoduše, určité dílčí kroky musí být splněny ke konkrétnímu datu, protože až po jejich splnění lze pokračovat v dalších navazujících činnostech s vlastními deadliny. Jedná se o řetězec početného množství na sebe navazujících kroků. Když se jeden opozdí, může se vše ostatní zhroutit jako domino. Co když ale dojde ke změnám? I zde si APUtime poradí a zajistí automatický přepočet navazujících činností.

Pohotová reakce na nenadálé změny

Může se například stát, že se změní termín odvysílání pořadu. Dovedete si představit, kolik času by zabralo veškeré úkoly a jejich dílčí činnosti přeplánovat v tak početném týmu napříč odděleními? APUtime jednoduše přesune zadané algoritmy projektu na jiné termíny a konkrétním lidem přeplánuje pracovní harmonogram. Na první místo pak přesune činnosti s nejvyšší prioritou.

Konkrétní přínosy APUtime pro společnost TV Nova:

  • Efektivní plánování kampaní, prioritizace úkolů, time management a navazující harmonogram prací pro všechny členy týmu.
  • Ucelený pohled na rozpracování všech projektů. Veškeré dílčí kroky lze sledovat kdykoliv a odkudkoliv.
  • Pružná reakce na změny a efektivní předávání informací do celého týmu.
  • Jednoduché delegování rozpracovaného úkolu na jinou osobu v případě pracovní neschopnosti apod.
  • Rychlá komunikace napříč odděleními.
  • Jednoduché dohledání chyb v procesu: nalezení příčiny a řešení.
  • Historie veškerých aktivit s konkrétními daty jako je časová dotace, jméno řešitele, sdílené dokumenty, materiály, poznámky apod. i několik let zpátky.