Naše společnost se v této chvíli potýká s velmi obtížnými časy, které nás donutily zvážit a zavést nezbytná a naléhavá opatření, která pomohou omezit šíření COVID-19. Stejně tak to vedlo k výraznému propadu a hospodářskému poklesu.

Velké podniky i menší firmy byly nuceny omezit nebo zastavit výrobu. Většina z nich netuší, co bude dál a jak přečkat současnou situaci. Koronavirus mění svět a tyto změny přinášejí více otázek než odpovědí.

Kde jsme teď, co nás čeká?

Bohužel existuje jen velmi málo jistot. Mnoho průmyslových odvětví a poskytovatelů služeb pocítilo pokles poptávky po službách a produktech (často na nulu). V důsledku toho mnoho společností není schopno plnit své finanční závazky vůči svým partnerům a zaměstnancům. To způsobilo ohrožení tisíců pracovních míst a dokonce i počty osob samostatně výdělečně činných, což vedlo ke zvýšení míry nezaměstnanosti. Výsledný efekt toho spočívá v tom, že kupní síla obyvatelstva se sníží a bude mít negativní dopad na hospodářskou stabilitu a oživení ekonomiky.

V současné době to znamená, že existuje zvýšená snaha o udržení výroby základních služeb, včetně oblasti medicíny. Po přečkání situace bude důležité, aby byly společnosti připraveny začít znovu fungovat naplno, jakmile začne pandemie ustupovat.

Jak bude vypadat svět po koronaviru? Na tuto otázku je nyní obtížné odpovědět, ale to, co víme jistě, je, že to pravděpodobně posílí využívání on-line podniků.

Management se promění také, protože více lidí bude pracovat z domova, což může společnostem pomoci ušetřit. Pravděpodobně se také objeví nové obchodní a vzdělávací modely a komunikace na dálku se stane samozřejmostí.

Nová příležitost

Ne nadarmo se říká, že všechno zlé je k něčemu dobré. Nepropásněme šanci a toto přechodné období využijme pro revizi svých procesů. Teď je na to ta pravá chvíle. Manažeři se musí zamyslet nad tím, jak dosáhnout zvýšení efektivity práce a vydat se cestou optimalizace procesů. Uvědomme si, že stávající situace se může (i nemusí) opakovat. Pojďte se připravit, abyste ji mohli snadno zvládnout. Přebudujte maximum firmy na on-line provoz a ochraňte tak svůj byznys. 

Doba přeje prudkému rozvoji moderních technologií, a existuje nástroj, jak své procesy řídit automatizovaně s pomocí umělé inteligence. Tato pomůcka dokáže v mžiku reagovat na změny plánu a procesy přeplánovat tak, aby byly nastaveny maximálně efektivně a firma tak docílila lepších hospodářských výsledků. 

Pro firmy bude také důležité rychle se zotavit ze současné situace a připravit se na hospodářský růst.

Začněte s revizí procesu

Především, společnosti musí mít dobře připravený krizový plán.

Dosud firmy o procesech přemýšlely z pozice jejich zavedení nebo optimalizace. Současná změna ekonomické situace z důvodu epidemie však nutí firmy přemýšlet, jak zachovat chod firmy i za podmínek, kdy pracovníci musí být doma (buď z důvodu péče o děti, které nemohou chodit do školy a nebo z důvodu karantény).

Vezměme si například nábor nových zaměstnanců – proces, kterým se zabývá každá firma. Pokud společnost nemá dokonale zmapovaný proces, mohou zaměstnanci pracovat na určitých úkolech nezávisle na svých spolupracovnících. Může se například stát, že kandidát je pozván do druhého výběrového kola, aniž by prošel úvodním pohovorem. Nebo může nastat situace, kdy jsou kandidátům položeny stejné otázky jak v prvním, tak ve druhém kole náboru, což maří účel. Nejen, že společnost ztrácí čas, který mohl být vynaložen efektivněji, ale může to také vést k duplikaci dat. 

Teď se podívejte jak by to mohlo vypadat. Firmy mají obvykle čistě přirozeně zvolený určitý postup, kterým plní své zakázky i běžné administrativní interní záležitosti. Tyto postupy ovšem nemají vizuálně uspořádané. Jedině po nakreslení myšlenkové mapy totiž uvidí proces „černě na bílém“. Uvědomí si návaznosti dílčích kroků a objeví efektivnější možnost průběhu. Management firmy by tedy měl nejprve zmapovat své procesy. S tímto rádi pomohou naši konzultanti, kteří ví, jak nejlépe uspořádat návaznosti úkolů, případně objevit úzká místa a navrhnout zlepšení. Tyto procesy s dílčími úkoly kreslí přímo do aplikace ApuTime. Management dále rozhodne o kompetencích zaměstnanců a přidělí úkoly odpovědným pracovníkům – takže nábor uchazečů vykonává pouze personalista a ne třeba servisní technik. 

V pondělí ráno se zaměstnankyně personálního oddělení, paní Nováková, přihlásí do aplikace ApuTime, kde už uvidí úkol „1. kolo pohovoru s panem Průchou“. U úkolu může mít přiložen jeho životopis i dokument s otázkami pro uchazeče, u kterého během pohovoru vyplní odpovědi. Při práci z domu ji už stačí realizovat videohovor s uchazečem, kdy mu položí správné otázky. Po skončení pohovoru (a vyplnění dokumentu) je první úkol ukončen a teprve poté se paní Novotné „odemkne“ úkol „2. kolo pohovoru s panem Průchou“, kde je přiložen již vyplněný dokument s odpověďmi. Paní Novotná tak má jistotu, že uchazeč prošel prvním kolem výběrového řízení, aniž by se složitě dožadovala výsledků prvního kola u své kolegyně.

To byl jen jeden příklad procesu. Představte si, že společnost má desítky nebo stovky těchto procesů. Dohlížet na každou z nich, kontrolovat, zda jsou plněny před termínem, a sledovat, jak dlouho zaměstnanci tráví na úkolech, by bylo bez vhodných nástrojů velmi obtížné. S APUtime to můžete udělat snadno přihlášením do aplikace - kdykoli a odkudkoli, takže práce z domova není překážkou.


Jste připraveni na budoucnost? Napište nám a my vám pomůžeme se na ni připravit.