Do roku 2025 bude 80 % organizací, které očekávají snížení nákladů a zvýšení efektivity procesů v důsledku automatizace, využívat funkce procesního vytěžování alespoň v 10 % svých obchodních operací.

Magický kvadrant pro nástroje Process Mining

Zveřejněno 20. března 2023 - ID G00774746 - 63 min čtení

Marc Kerremans, Kimihiko Iijima, a 3 další

Nástroje pro vytěžování procesů poskytují vedoucím pracovníkům v oblasti technologických inovací přehled a informace, které umožňují inteligentní rozhodování a vysoký výkon v oblasti kritických priorit organizace. Zde zkoumáme tržní síly a přední podnikové dodavatele takového softwaru.

Předpoklad strategického plánování

Do roku 2025 bude 80 % organizací, které očekávají snížení nákladů a zvýšení efektivity procesů díky automatizaci, využívat funkce procesního vytěžování alespoň v 10 % svých obchodních operací.

Definice/popis trhu

Tento dokument byl znovu zveřejněn 5. dubna 2023. Dokument, který si právě prohlížíte, je opravená verze. Další informace naleznete Opravy na webu gartner.com.

Tento magický kvadrant pro nástroje Process Mining je první verzí tohoto magického kvadrantu. Nahrazuje Průvodce trhem pro Process Mining.

Nástroje pro dolování procesů jsou určeny k odhalování, monitorování a zlepšování procesů získáváním znalostí z událostí zachycených v informačních systémech, aby průběžně poskytovaly přehled a informace.

Process mining zahrnuje automatizované objevování procesů (tj. extrakci modelů procesů z logu událostí), kontrolu shody (tj. sledování odchylek porovnáním modelu a logu), dolování sociálních sítí/organizací, automatizovanou konstrukci simulačních modelů, rozšiřování modelů, opravy modelů, předpovídání případů a doporučení založená na historii.1,2

Nástroje pro vytěžování procesů musí obsahovat následující funkce (podrobný popis je uveden v části Kritické schopnosti nástrojů pro vytěžování procesů ):

 • Modely a analýza procesů - Modely procesů, výjimek a instancí procesů (většinou označovaných jako "případy") a interakce zaměstnanců - automatizované zjišťování modelů procesů, výjimek a instancí procesů spolu se základními četnostmi a statistikami.
 • Modely cest a analýzy - podpora interakcí se zákazníky, mapy cest zákazníků a související analýzy - automatizované zjišťování a analýza interakcí se zákazníky a také sladění s interními procesy.
 • Srovnávací vytěžování procesů - Možnosti kontroly shody/splnění požadavků a analýzy mezer - možnosti kontroly shody a splnění požadavků, a to nejen graficky prostřednictvím překryvů, ale také prostřednictvím analýzy dat a provádění analýzy mezer.
 • Rozšíření procesního modelu - Inteligentní podpora pro rozšíření procesního modelu - vylepšení nebo rozšíření stávajících nebo apriorních procesních modelů pomocí dalších dat ze zaznamenaných protokolů a událostí.
 • Přístup k datům a jejich příprava - příprava dat a jejich kvalita, integrace dat, podpora velkých dat - různé způsoby zpracování dat.
 • Sledování a řízení obchodních aktivit - dashboardy v reálném čase s podporou klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI), které jsou průběžně sledovány a umožňují podporu rozhodování - propojení v reálném čase nebo téměř v reálném čase s průběžně sledovanými a upravenými KPI v dashboardech pro konkrétní role v organizaci.
 • Pokročilá analýza procesů - Prediktivní analýza, preskriptivní analýza, testování scénářů a simulace - pokročilé možnosti analýzy procesů, které využívají kontextová data.
 • Task mining - odvozování užitečných informací z nízkoúrovňových dat událostí dostupných v protokolech uživatelského rozhraní. Tyto protokoly uživatelského rozhraní popisují jednotlivé kroky v rámci úlohy prováděné uživatelem, například při používání pracovní stanice, na základě stisků kláves, kliknutí myší a zadávání dat.

Tangenciální schopnosti, které organizace často zvažují při hodnocení produktů pro vytěžování procesů, jsou:

 • Orchestrace procesů - platforma, která rozšiřuje možnosti vytěžování procesů napříč různými procesy o pokročilé analytické funkce a funkce pro správu rozhodování a která také nabízí rozhraní API pro vytváření aplikací pro vytěžování procesů. To umožňuje organizacím a partnerům dodavatelů process miningu vytvářet aplikace, jako jsou nástroje pro finanční audit.
 • Podpora realizace - možnosti realizace, které promění poznatky v činy. Tyto schopnosti mohou sahat od jednoduché aktualizace zdrojových aplikací (aplikací, které poskytly události pro vytěžování procesů) až po přípravu nebo vytváření skriptů, které podporují provádění úloh.

Magický kvadrant

Obrázek 1: Magický kvadrant pro nástroje Process Mining

Popis přístupnosti (povinné)
Silné stránky a upozornění prodejce
ABBYY

Společnost ABBYY je v tomto magickém kvadrantu lídrem. Hodnocenou nabídkou pro vytěžování procesů je ABBYY Timeline verze 5.3. Společnost ABBYY také nabízí službu ABBYY Intelligent Document Processing (IDP).

Časová osa se kromě strukturovaných podnikových procesů zaměřuje především na zpracování nestrukturovaných, případových a ad hoc procesů. Ve spojení s řešeními ABBYY pro inteligentní zpracování dokumentů odhaluje poznatky z nestrukturovaných a semistrukturovaných typů dokumentů, které se vyskytují v obchodních procesech založených na případech. Provoz společnosti ABBYY je geograficky rozptýlen, ale většina zdrojů se nachází v USA. Společnost ABBYY podporuje klienty v mnoha odvětvích, ale její hlavní klienti jsou v bankovnictví a finančních službách, zdravotnictví a farmacii a špičkových technologiích a telekomunikacích. V roce 2023 společnost ABBYY plánuje aktualizované uživatelské prostředí, simulaci procesů, která automaticky spouští scénáře a vydává doporučení pro opatření ke zlepšení procesů, a nové funkce pro Timeline a ABBYY IDP. Plánuje také přidat aplikaci Timeline na trh ABBYY.

Silné stránky

 • Porozumění procesu: ABBYY propaguje trh s procesním vytěžováním obecně a pomáhá budovat povědomí o hodnotě, funkčnosti, partnerských strategiích, základní technologii a vertikalizaci řešení pro procesní vytěžování. Všechny marketingové a osvětové kampaně společnosti ABBYY vedou s vizí, že digitální transformace začíná procesem a porozuměním procesu.
 • Dokumentové a textové údaje: Společnost ABBYY si jako první uvědomila potenciální hodnotu rozšíření vytěžování procesů o nestrukturované nebo polostrukturované informace zachycené v dokumentech. ABBYY IDP odhaluje další informace, které zvyšují vhled do chování procesů.
 • Automatizace úkolů: Společnost ABBYY zdůraznila případ využití vytěžování procesů pro robotickou automatizaci procesů (RPA). ABBYY Timeline má předpřipravenou integraci s Blue Prism a ostatními svými produkty. Děje se tak prostřednictvím aplikace Blue Prism Process Intelligence (BPPI), která je OEM verzí aplikace Timeline.

Upozornění

 • Požadavky na podporu: Od akvizice společností ABBYY v srpnu 2019 zaznamenala společnost ABBYY Timeline významný přírůstek klientů a složenou roční míru růstu (CAGR) ve výši 138 %. S ohledem na ambiciózní roadmap, bude pro společnost ABBYY výzvou udržet krok s požadovaným růstem zdrojů a potřebných dovedností. Zákazníci by se měli přihlásit k potřebné podpoře.
 • Zkušenosti zákazníků: Podle společnosti Gartner Peer Insights obdržela společnost ABBYY Timeline varovné poznámky týkající se složitosti uživatelského rozhraní a omezení konektorů. Ačkoli společnost ABBYY hodlá v roce 2023 řešit problémy s uživatelským rozhraním a rozšířit své integrační možnosti, klienti by měli posoudit uživatelské zkušenosti a ověřit si možnosti konektorů, které požadují, okamžitě a v průběhu příštího roku.
 • Cesty zákazníků: Společnost ABBYY dosáhla pokroku v pokrytí cest (klienta a zaměstnance) - na rozdíl od procesů - ale zaostává v zobrazení těchto specifických modelů. Na základě toho, jak dobře společnost ABBYY zvládá správu nestrukturovaných případů, očekáváme, že v příštích verzích přidá další funkce, ale klienti, kteří tuto funkci hledají, by měli tyto možnosti posoudit předem.
Appian (Lana-labs)

Společnost Appian je v tomto magickém kvadrantu hráčem s nikou. Hodnocená nabídka Process Mining je Appian Process Mining verze 5.5. Ta je rovněž součástí platformy Appian. Appian Process Mining integruje získanou sadu nástrojů LANA Process Mining do platformy Appian pro nízkokódovou automatizaci. To umožňuje využívat objevené procesy k nastartování automatizačních projektů v systému Appian. Umožňuje také přivádět data z analýzy procesů Appian do Appian Process Mining. Provoz společnosti Appian je geograficky rozptýlen. Společnost Appian podporuje klienty ze všech odvětví se zaměřením na finanční služby, veřejný sektor, výrobu a zdravotnictví/vědy o živé přírodě. Její plány zahrnují vytvoření přístupu podporovaného šablonami, který urychlí dobu dosažení hodnoty prostřednictvím asistenta pro analýzu procesů, který poskytuje rozhraní zaměřené na hodnotu pro zákazníka a poskytuje poznatky prostřednictvím automatizované analýzy procesů. Plánuje také šablonovitou hodnotící tabulku pro vykazování v oblasti životního prostředí, sociální oblasti a správy a řízení (ESG) (např. snižování emisí) a srovnávání.

Silné stránky

 • Umístění na trhu: Cílem společnosti Appian je vytvořit novou kategorii ucelené platformy pro řízení procesů, která integruje procesní mining do systému Appian. Platforma dokáže automaticky převést jakýkoli objevený model procesu na pracovní postup Appian (model to workflow), dolovat záznamy Appian a získat tak přehled o procesech od konce ke konci a měřit úspory nákladů, které aplikace Appian přináší.
 • Prodejní strategie: Appian ve spolupráci se svými stávajícími zákazníky zavádí process mining jako způsob, jak ověřit efektivitu pracovních postupů Appian a ukázat návratnost investic do automatizace. Pro nové potenciální zákazníky je process mining přesvědčivým příběhem pro objevení příležitostí pro automatizaci procesů (aplikace/pracovní postupy/automatizace) a optimalizaci.
 • Provedení procesu: Platforma Appian je dobře konstruována pro případy použití při vytěžování procesů, ať už jde o působení na spuštěné prahové hodnoty během běhu, nebo o export modelů procesů během návrhu. Platforma Appian umožňuje bezpečné provádění a monitorování funkcí RPA pro automatizaci na úrovni úloh, workflow podnikové úrovně pro aplikace a orchestraci procesů napříč roboty, lidmi a skripty pro řízení podnikových procesů.

Upozornění

 • Případ použití automatizace: Appian se zaměřuje především na komplexní automatizaci procesů (RPA, automatizace podnikových procesů (BPA) a platformy pro nízkokódové aplikace (LCAP)), ale stále podporuje vytěžování procesů jako samostatnou nabídku. Automatizace je největší hnací silou zavádění process miningu a představuje přibližně 40 % všech případů použití. Klienti zvažující neautomatizované případy použití by si měli ověřit soulad se zkušenostmi a podporou poskytovanou společností Appian a jejími implementačními partnery.
 • Zkušenosti zákazníků: Podle Gartner Peer Insights poskytla společnost Appian omezený počet referencí, a to především kvůli akvizici společnosti Lana Labs v srpnu 2021. (Více než 70 organizací začalo používat Appian Process Mining v roce 2022.) Na základě těchto omezených poznatků, převážně o referencích společnosti Lana Labs, získala společnost Appian nižší hodnocení zákaznické zkušenosti ve srovnání s ostatními dodavateli hodnocenými pro tuto zprávu.
 • Pokročilá analytika: Přestože je Appian dlouhodobým lídrem v oblasti automatizace podnikových procesů, stále rozvíjí své nízkokódové schopnosti v oblasti pokročilé analýzy procesů, jako je prediktivní analýza, pokročilá analýza časových řad, simulace a rozhodovací modelování. Schopnosti, jako je prediktivní analýza a pokročilá analýza časových řad, jsou k dispozici prostřednictvím přizpůsobených ovládacích panelů.
Apromore

Společnost Apromore je v tomto magickém kvadrantu lídrem. Hodnocená nabídka Process Mining je Apromore verze 8.3. UltimateSuite je doplňkový produkt, který není součástí Apromore. Společnost Apromore vznikla jako spin-off projekt Melbournské univerzity. Jedná se o komerčně podporovaný open-source nástroj pro process mining, který implementuje celé spektrum funkcí process miningu a zaměřuje se na prediktivní sledování procesů v reálném čase a možnosti simulace. Společnost Apromore působí především v Austrálii a Evropě, ale její přítomnost v Severní a Latinské Americe roste. Klienti společnosti Apromore působí především v bankovnictví, finančních službách, pojišťovnictví, logistice a veřejném sektoru. V roce 2023 společnost Apromore plánuje automatizované zlepšování procesů, preskriptivní sledování procesů, zlepšování procesů s využitím umělé inteligence a vysvětlování rozdílů mezi případy vyhovujícími/nevyhovujícími nebo nadměrně výkonnými/nevýkonnými na základě umělé inteligence.

Silné stránky

 • Snadné používání: Apromore klade důraz na snadné používání, integraci dat, flexibilní možnosti nasazení, které mohou podporovat odvětví s citlivými daty, a možnosti bez kódování. Poskytuje rychlou dobu dosažení hodnoty, s rychlým nasazením a pouze krátkým školením potřebným k zahájení získávání užitečných poznatků (obvykle dva až tři měsíce).
 • Cenový model: Apromore používá velmi flexibilní model: za pojmenovaného uživatele (pro malé týmy), za projekt (pro konzultanty) a podnikové balíčky se třemi úrovněmi podle maximálního objemu datové sady, celkového objemu všech datových sad a počtu pojmenovaných uživatelů. Jako doplňky prodává konektory a prediktivní sledování procesů. Tento model umožňuje společnosti Apromore obsluhovat konzultační firmy zabývající se vytěžováním procesů a střední až velké podniky.
 • Těžba úkolů: Apromore jako jeden z prvních dodavatelů zkoumajících task mining spolupracuje s dodavateli task miningu na oportunistické bázi. Společnost Apromore má formální partnerství se společností UltimateSuite. V rámci tohoto partnerství vyvinula společnost Apromore pipeline pro extrakci, transformaci a načítání (ETL) pro příjem protokolů task miningu ze serveru UltimateSuite a také šablony ovládacích panelů, které poskytují standardní analýzy protokolů na úrovni úloh.

Upozornění

 • Vertikály: Apromore se částečně kvůli své malé velikosti zaměřuje na určité vertikální odbornosti v určitých regionech (např. bankovnictví, finanční služby a pojišťovnictví v celosvětovém měřítku, státní správa v Evropě a logistika v Asii a Tichomoří). Potenciální klienti by si měli ověřit dostupnost a přístup ke zkušeným zdrojům nebo partnerům pro včasnou implementaci a trvalou podporu.
 • Výrobek (monitorování): Funkce monitorování obchodních aktivit společnosti Apromore jsou méně rozvinuté než u ostatních dodavatelů v tomto výzkumu. Apromore podporuje delta nahrávání s kadencí do jedné hodiny, zatímco ostatní je podporují téměř v reálném čase. V roce 2023 plánuje společnost Apromore vyvinout komponentu pro řízení obchodních aktivit, která propojí strategické obchodní cíle s hierarchií metrik. Potenciální klienti by si měli ověřit skutečnou dostupnost a stabilitu.
 • Provoz: Pro Apromore může být náročné rozšiřovat své operace a zároveň udržet kvalitu produktů a podpory. Investice společnosti Salesforce do společnosti Apromore z prosince 2022 může mít pozitivní vliv, potenciální i stávající zákazníci by si však měli ověřit schopnost společnosti Apromore udržet zákaznickou podporu a investice do produktu.
BusinessOptix

BusinessOptix je v tomto magickém kvadrantu vizionářem. Hodnocená nabídka Process Mining je BusinessOptix Process Mining verze 7.0. BusinessOptix Process Mining je také součástí sady BusinessOptix Process Transformation Suite. BusinessOptix je integrovaná platforma, která zahrnuje process mining spolu s funkcemi, jako je modelování procesů, modelování a simulace scénářů, provozní modely, pracovní pokyny a transformační panely a mapy. Je navržena tak, aby podporovala organizace při zlepšování jejich procesů na úrovni oddělení, funkcí a organizace. Společnost BusinessOptix působí především v USA a Evropě, ale její přítomnost v Asii a Tichomoří roste. Zákazníci společnosti BusinessOptix působí především v oblasti poradenství, finančních služeb a bankovnictví, outsourcingu podnikových procesů (BPO), farmaceutického průmyslu, výzkumu a vzdělávání. Její plány zahrnují zobecnění jejího procesního doporučovacího enginu na oblasti nesouvisející s riziky, schopnost automatizovaného učení pro plány organizační a provozní transformace, další zdokonalení vytěžování procesů a simulace map cest zákazníků a další vertikální řešení.

Silné stránky

 • Porozumění trhu: BusinessOptix uvádí na trh hodnotu procesního vytěžování v rámci širšího příběhu, který propojuje procesní a provozní poznatky s velkými strategickými iniciativami, jako je digitální optimalizace a digitální transformace. Propojení process miningu s modely podnikového provozu povyšuje perspektivu procesů na organizační úroveň, podporuje schopnosti od strategie k realizaci a přináší příklad digitálního dvojčete organizace (DTO).
 • Obchodní řešení: BusinessOptix vytvořil na své platformě specifická řešení, jako je process mining pro zajištění provozní odolnosti (finanční sektor), process mining pro zajištění shody se SOX a task mining pro tvorbu standardních operačních postupů.
 • Inovace: BusinessOptix poskytuje náhled na to, jak by mohl vzniknout rozšířený trh s vytěžováním procesů. Kombinace modelování procesů, dolování procesů, zachycování procesů pomocí crowdsourcingu, prediktivní a preskriptivní analýzy, simulačních schopností a silného testování scénářů odlišuje platformu BusinessOptix od ostatních.

Upozornění

 • Provedení: BusinessOptix je malá, ale rostoucí organizace, která prodává procesní vytěžování v širším kontextu DTO. Jedná se o komplexní zprávu. Vzhledem ke své velikosti, závislosti na velkých poradenských firmách a systémových integrátorech a zaměření na nově vznikající, ale slibný trh je exekuce společnosti BusinessOptix na trhu čistého process miningu nižší než u ostatních dodavatelů v tomto výzkumu.
 • Provoz: Vzhledem ke svému růstu (více než 100 % v roce 2022) může být pro BusinessOptix problémem růst provozu při zachování kvality produktů a podpory. Ačkoli společnost BusinessOptix překonává některé z těchto provozních "bolestí růstu" prostřednictvím partnerství s velkými partnery v oblasti poradenství a systémové integrace a v prosinci 2022 získala další externí investice, potenciální i stávající zákazníci by si měli ověřit schopnost společnosti BusinessOptix udržet zákaznickou podporu a investice do produktů.
 • Pokročilé funkce pro vytěžování procesů: BusinessOptix se méně než "čistí" dodavatelé process miningu zaměřuje na nejnovější funkce process discovery, jako je object-centric process mining, paralelismus a pokročilé možnosti filtrování.
Celonis

Společnost Celonis je v tomto magickém kvadrantu lídrem. Hodnocenou nabídkou pro vytěžování procesů je Celonis Execution Management System (EMS), což je platforma pro vytěžování procesů. Celonis EMS je kontejnerová cloudová platforma založená na mikroslužbách. Kromě funkcí process miningu poskytuje toto cloudové řešení také příjem dat v reálném čase, včetně streamovaných dat (z akvizice Lenses.io), task mining a modelování a simulaci procesů na bázi strojového učení. Poskytuje také akční toky řízené procesní inteligencí, které řídí akce uživatelů nebo přímo automatizují akce ve zdrojových systémech. Společnost Celonis je geograficky rozprostřena ve 22 pobočkách po celém světě. Jejími hlavními geografickými trhy jsou západní Evropa, USA a Japonsko. Její klienti pokrývají všechna průmyslová odvětví. Společnost Celonis plánuje novou základní technologii, která bude reprezentovat podnik z hlediska reálných objektů a událostí, nikoli tradičních protokolů událostí. Tato inovace se zaměřuje na přinášení dat v měřítku, rychlosti a bezpečnosti; a čerstvějších poznatků díky datům v reálném čase, vylepšenému vytěžování úloh a inteligentnímu provádění.

Silné stránky

 • Provedení: Celonis pomohl uvést trh procesní těžby na mapu a od svého uvedení na trh mu dominuje. Společnost Celonis má na tomto trhu největší zákaznickou základnu (více než 3 000 klientů). Její podíl na trhu odhadujeme na více než 60 %. Vedla dvě kola financování série D, každé ve výši 1 miliardy USD (červen 2021 a srpen 2022).
 • Inovace: V listopadu 2022 Celonis spustil významné inovace na své platformě EMS, včetně Process Sphere a Business Miner. Inovace Process Sphere je založena na technologii objektově orientovaného dolování procesů, která umožňuje další perspektivy a poskytuje možnost odpovědět na otázky, které nejsou možné při tradičním dolování procesů založeném na záznamu událostí. Business Miner transformuje uživatelský zážitek prostřednictvím rámce process miningu založeného na otázkách a odpovědích.
 • Strategie otevřené platformy: Kromě uvedení většího množství předpřipraveného obsahu (aplikace, konektory, modely, automatizace) vyvinul Celonis rámec pro partnery, kteří mohou Celonis EMS rozšiřovat. Tento rámec, založený na rozhraní API a vývojářských nástrojích, umožňuje vývojářům vytvářet výkonné aplikace nad systémem Celonis EMS a využívat jeho data a inteligenci.

Upozornění

 • Ceny: Pro mnoho organizací je obtížné propojit špičkové ceny a požadované licence pro podnikové uživatele s koncovými procesy, které jsou v rozsahu působnosti. Vyžaduje to, aby klienti hluboce porozuměli celkovému procesu a jeho vztahu k výsledku hospodaření. Většina klientů potřebuje konzultační a implementační podporu od společnosti Celonis nebo partnera, což jsou další náklady, ale pomáhají zajistit obchodní důvody a úspěch.
 • Zkušenosti zákazníků: V průzkumu Gartner Peer Insights klienti kromě ceny poukazovali na strmou křivku učení a složitost (zejména kvůli rozsáhlým funkcím a vysoké míře flexibility). Zákazníci také vyjadřovali problémy s dostupností přesné podpory (pravděpodobně kvůli enormnímu tempu růstu společnosti Celonis) a škálováním iniciativy do dalších částí organizace.
 • Těžba úkolů: Funkce dolování úkolů v Celonisu jsou základní a zaostávají za jeho ostatními funkcemi. Očekáváme však, že společnost Celonis tyto schopnosti zlepší, protože nedávno (v listopadu 2022) uvedla na trh nové řešení Workforce Productivity, které se zaměřuje na zlepšení zkušeností zaměstnanců pomocí task miningu.
Fluxicon

Společnost Fluxicon je v tomto magickém kvadrantu hráčem s nikou. Hodnocenou nabídkou pro vytěžování procesů je Disco verze 3.2. Disco je nejoblíbenějším samostatným nástrojem pro process mining zaměřeným na analýzu. Zakladatelé společnosti Disco vyvinuli první algoritmus pro dolování, který si dokázal poradit se složitými procesy, a byli průkopníky "posuvného" přístupu k interaktivnímu zjednodušování map procesů. Tým společnosti Fluxicon investoval do komunity process miningu tím, že šířil informace a vyvíjel metodiku pro aplikaci process miningu v praxi. Společnost Fluxicon působí v Nizozemsku. Její klienti pokrývají všechna průmyslová odvětví po celém světě. Plány společnosti Fluxicon jsou specifické tím, že se jedná o samostatný produkt zaměřený na analýzu. Nemá veřejnou stránku roadmap. To jí umožňuje flexibilně měnit priority na základě zpětné vazby od zákazníků a v souladu se strategickým plánováním produktu, kterým je poskytnout rychlý a snadno použitelný nástroj pro dolování procesů, který funguje hned po vybalení z krabice a zachovává soukromí analyzovaných dat.

Silné stránky

 • Samostatná procesní těžba: Fluxicon splňuje požadavky na samostatný nástroj pro dolování procesů zaměřený na analýzu, který analyzuje všechna data lokálně a lze jej používat i zcela offline. Fluxicon propaguje process mining jako disciplínu, která je zaměřena na praktické profesionály. Jejím cílem je poskytnout jim nástroje a znalosti, které jim umožní efektivně aplikovat process mining, interpretovat výsledky a jednat na základě získaných poznatků.
 • Zkušenosti zákazníků: Disco nevyžaduje implementační projekt ani poradenské služby u zákazníka. Zákazníci mohou začít velmi rychle a společnost Fluxicon je podporuje, aby se stali úspěšnými procesními těžaři. To se odráží v hodnocení Gartner Peer Insights, kde reference zákazníků řadí společnost Fluxicon na první místo a dávají jí nejlepší celkové skóre Net Promoter Score (NPS).
 • Analýza složitých procesů: Modely a možnosti analýzy v Discu jsou založeny na algoritmu pro dolování procesů (Fuzzy Miner), který vyvinul jeden ze zakladatelů společnosti Fluxicon, a dobře si poradí se složitými procesy. Disco také podporuje detekci paralelismu (činností prováděných paralelně nebo překrývajících se v čase).

Upozornění

 • Základní schopnosti: Fluxicon se zaměřuje na společné jádro procesního dolování, neboli na to, co označujeme jako základní schopnosti (procesní modely a analýza, modely a analýza cest, srovnávací procesní dolování a vylepšování procesních modelů). Disco nekonkuruje všeobjímajícím řešením poskytovaným velkými dodavateli, která pokrývají všechny přilehlé funkce (například modelování, monitorování a provádění).
 • Integrace: Disco se zaměřuje na analýzu procesů a má omezené možnosti monitorování. Disco pracuje hlavně prostřednictvím importu souborů (Excel a CSV) a má omezené možnosti integrace, přičemž využívá rozhraní API Airlift. Klienti, kteří vyžadují rozšířené možnosti monitorování a integrace, by měli používat samostatné řešení nebo si ověřit alternativní či doplňkové nabídky.
 • Celopodniková podpora: U velkých projektů těžby v procesech bude obtížné získat celopodnikovou podporu. Fluxicon je malá organizace, která podporuje samostatný nástroj a orientuje se na individuální, někdy až individualizované služby podpory.
IBM

IBM je v tomto magickém kvadrantu vyzyvatelem. Hodnocená nabídka Process Mining je IBM Process Mining verze 1.12.0.5. Ta je rovněž součástí širšího portfolia ekosystému IBM. Blueworks Live je další produkt společnosti IBM. Společnost IBM vstoupila na trh process miningu akvizicí společnosti myInvenio v dubnu 2021. To zapadá do strategie IBM poskytovat organizacím komplexní nabídku automatizačních funkcí na bázi umělé inteligence pro automatizaci podnikání, včetně process miningu, RPA, zpracování dokumentů, workflow a rozhodování. IBM Process Mining je nabízen prostřednictvím několika dílčích čísel v závislosti na způsobu nasazení: OpenShift, SaaS a on-premises prostřednictvím IBM Cloud Paks. IBM Process Mining působí především v Evropě a rozšiřuje se v USA. Zákazníci IBM Process Mining působí především v bankovnictví; automobilovém průmyslu; výrobě; dopravě; pojišťovnictví a profesionálních službách; informačních, komunikačních a technologických technologiích (ICT); maloobchodě a energetice a veřejných službách. Plány IBM zahrnují automatizaci na bázi umělé inteligence, akcelerátory analýzy procesů SAP, vlastní akcelerační rámce a integraci datových toků.

Silné stránky

 • Umístění na trhu: IBM nyní nabízí ucelenější řešení pro inteligentní automatizaci. Kombinuje možnosti automatické analýzy procesů, identifikace zlepšení a nápravných opatření a automatické aplikace požadovaných změn prostřednictvím automatizace poháněné umělou inteligencí. IBM nabízí integrované řešení analýzy podnikových procesů (EBPA), které se napojuje na dynamický model procesu zohledňující širší organizační kontext.
 • Urychlovač automatizace: Marketingová strategie IBM se zaměřuje na IBM Process Mining jako samostatný nástroj a na to, jak zapadá do automatizace pro použití s dalším automatizačním softwarem, jako je RPA a automatizace pracovních postupů. Její strategií je používat IBM Process Mining jako akcelerátor automatizace, který doplňuje její nabídku.
 • Vertikalizace: IBM disponuje odborníky na danou problematiku (SME) s hlubokými znalostmi jednotlivých trhů (např. finančního a výrobního). Využije tyto malé a střední podniky a globální systémové integrátory (SI), aby uvedla na trh křížové (např. Procure to Pay) a vertikální (např. Maximo a finanční procesy) akcelerátory.

Upozornění

 • Případ použití automatizace: Ačkoli IBM stále podporuje procesní dolování jako samostatnou nabídku, zaměřuje se především na inteligentní automatizaci a hyperautomatizaci. Tento případ užití automatizace (RPA, BPA a LCAP) je největší hnací silou přijetí process miningu, ale stále tvoří přibližně jen 40 % všech případů užití. Klienti, kteří zvažují jiné případy užití než automatizaci, by si je proto měli ověřit s ohledem na úroveň zkušeností a podporu, kterou IBM a její implementační partneři poskytují.
 • Zákaznická cesta produktu: V porovnání s ostatními dodavateli v průzkumu dosáhla společnost IBM podprůměrných výsledků v oblasti modelování a analýzy zákaznické cesty. Ani produkt pro dolování, ani propojené modely obchodních procesů (Blueworks Live) neodkazují na typické tabulkové znázornění cest zákazníků ani na typická měření a metriky CX. Klienti sledující tento konkrétní případ použití by si měli ověřit své požadavky s nabízenou funkčností.
 • Zkušenosti zákazníků: IBM získala poměrně nízké hodnocení za podporu a podpůrné služby při zavádění a implementaci. Klienti - ačkoli většina z nich implementovala produkt myInvenio - poukazovali na to, že dokumentace k onboardingu je nedostatečná, a proto je zapotřebí určitá míra technických znalostí, které v organizacích obvykle nejsou k dispozici. Zájemci nebo klienti by se měli přihlásit ke všem možným podporám od společnosti IBM nebo jejích partnerů, aby zjistili úroveň podpory během onboardingu.
MEHRWERK

MEHRWERK je v tomto magickém kvadrantu lídrem. Hodnocenou nabídkou pro vytěžování procesů je platforma mpmX. Nehodnotili jsme další partnerská řešení platformy (například Symbio, NICE a Camunda). MEHRWERK je společnost působící na trhu softwaru a služeb v oblasti analýzy dat a procesů. MEHRWERK kombinuje software a služby business intelligence (BI) s technologií process mining. Společnost MEHRWERK působí převážně v Evropě, ale rozšiřuje své aktivity i v USA. zákazníci společnosti mpmX působí především v oblasti bankovnictví a finančních služeb, pojišťovnictví, automobilového průmyslu a výroby, IT a telekomunikací, maloobchodu a energetiky a veřejných služeb. Plány společnosti MEHRWERK zahrnují možnosti automatizace a realizace, samoobsluhu na bázi AutoML, kombinaci objektově orientovaného vytěžování procesů a automatizace a tržiště řešení.

Silné stránky

 • Vize trhu: MEHRWERK věří, že trh se bude vyvíjet směrem k samoobslužnému vytěžování procesů a autonomnímu provádění procesů. To vyžaduje dobře fungující správu dat, kdy uživatelé pracují nezávisle na IT oddělení. Tento trend povede k mnohem rychlejšímu přijetí technologie a rychlejší implementaci v rámci organizací. Jeho výsledkem bude aktivní business operations intelligence jako základ pro autonomní provádění procesů.
 • Přístup k datům a jejich správa v rámci platformy: mpmX běží nativně na platformě BI společnosti Qlik (Qlik Sense, SaaS a on-premises), aniž by bylo nutné mít k dispozici licencovanou platformu Qlik. Díky tomu má mpmX k dispozici všechny možnosti platformy Qlik, jako je rozšířená inteligence, zpracování přirozeného jazyka, samoobsluha, integrace dat v reálném čase a velkých dat a správa dat a její asociativní engine.
 • Inovace: MEHRWERK je prvním komerčním dodavatelem procesního vytěžování, který nabízí objektově orientované vytěžování procesů (OCPM), které bude postupně implementováno do nabídek dalších dodavatelů. Společnost MEHRWERK zavedla prediktivní a preskriptivní analýzu založenou na strojovém učení a přidala integrační platformu jako službu (iPaas) a orchestraci pracovních postupů.

Upozornění

 • Platforma BI: Ačkoli kombinace několika nejlepších komponent v rámci jedné platformy přináší flexibilitu a žádný efekt uzamčení (nezávislost), je třeba jí věnovat více pozornosti, protože partnerská řešení se vyvíjejí a mění. Použití platformy Qlik jako základu by mohlo vyvolat otázky u klientů, kteří implementovali jiné platformy BI. Klienti by si měli ověřit míru překrývání (např. v oblasti reportingu) a potřebné znalosti prostředí Qlik.
 • Zeměpisné oblasti: MEHRWERK má v Německu více než 40 poboček, ale v jiných zemích má omezenou přítomnost a spoléhá se na partnery mimo Německo. Soudě podle toho, že společnost v posledních letech rozšířila svou zákaznickou základnu v Severní Americe a Asii/Pacifiku a že má silné partnerství se společností Qlik, očekáváme, že MEHRWERK bude do své globální přítomnosti intenzivně investovat. Noví zákazníci by měli potvrdit podporu dodavatele v regionech, kde působí.
 • Nabídka: MEHRWERK nepodporuje modely obchodních operací z organizačního hlediska. Tyto organizační modely jdou nad rámec modelů a notací obchodních procesů (BPMN). Klienti, kteří hledají tento organizační přístup, by si měli tyto pokročilé požadavky ověřit s možnostmi MEHRWERKu.
Microsoft (Minit)

Microsoft je v tomto magickém kvadrantu vyzyvatelem. Hodnocené nabídky pro vytěžování procesů jsou Minit verze 5.6 a Microsoft Power Automate Process Advisor. Oba produkty jsou součástí platformy Power Platform. V březnu 2022 společnost Microsoft koupila společnost Minit, takže většina hodnocení v tomto výzkumu vychází z vize společnosti Microsoft a provedení společnosti Minit. Společnost Microsoft analyzuje komplexní procesy na základě různých hierarchických úrovní. Její aktivity v oblasti vytěžování procesů sídlí převážně v USA a její klienti pokrývají všechna průmyslová odvětví. Plány společnosti Microsoft zahrnují užší integraci produktů Minit a Process Advisor do jediného škálovatelného produktu SaaS založeného na cloudu jako součást platformy Microsoft Power Platform. Jeho plány zahrnují také širší a hlubší integraci process miningu do ekosystému produktů Microsoft a techniky založené na umělé inteligenci, které mají zjednodušit a zefektivnit integraci dat.

Silné stránky

 • Hyperautomatizace: Microsoft posílil svou nabídku hyperautomatizace tím, že spojil možnosti dolování procesů (Minit) a dolování úloh (Process Advisor). Kombinovaná nabídka je postavena na platformě Azure a je hluboce integrována s platformou Power Platform, která zahrnuje přípravu dat v datových tocích, ovládací panely v Power BI a generování hodnot různými částmi Power Automate.
 • Prodejní síť: Microsoft má jednu z největších partnerských technologických sítí a bude prodávat své nástroje pro vytěžování procesů prostřednictvím partnerů pro řešení podnikových aplikací. Partneři v rámci sítě Power Platform budou rovněž dodávat process mining a související řešení.
 • Klienti platformy Power Platform: Power Platform má 25 milionů uživatelů multiplatformních aplikací (bez portálů) a 7,4 milionu vývojářů. Aktivizace této uživatelské základny pro vytěžování procesů je klíčovou strategií do budoucna. Očekáváme, že její růst bude odpovídat růstu platforem Power Platform a Power Apps.

Upozornění

 • Případ použití automatizace: Microsoft se zaměřuje především na komplexní automatizaci procesů a automatizaci úkolů (RPA, BPA a LCAP), ale stále podporuje vytěžování procesů jako samostatnou nabídku. Případ užití automatizace je největší hnací silou přijetí process miningu a představuje přibližně 40 % všech případů užití. Klienti zvažující neautomatizované případy užití by si měli ověřit soulad se zkušenostmi a podporou poskytovanou společností Microsoft a jejími implementačními partnery.
 • Nový produkt: Minit používá komponenty Qlik (Qlik Associative Engine a Qlik Cognitive Engine) jako klíčový diferenciátor pro interaktivní dashboarding, rozšířenou analytiku a vizualizace. Společnost Microsoft tyto funkce přepracovala a nahradila je v novém produktu Power BI, který byl vydán po naší uzávěrce 1. května 2022. Klienti, kteří tyto funkce vyžadují, by si měli ověřit jejich dostupnost v novém produktu.
 • Zkušenosti zákazníků: V průzkumu Gartner Peer Insights hodnotilo mnoho zákaznických referencí produkt hůře než produkty většiny ostatních dodavatelů v tomto průzkumu. Většina těchto zákazníků používala produkty společnosti Minit předtím, než ji koupila společnost Microsoft, a zmiňovala, že produkty Minit nebyly nativní pro cloud, měly obecnou konektivitu a podprůměrné možnosti provádění. Je možné, že společnost Microsoft se těmito schopnostmi ve svém novém produktu zabývala, proto doporučujeme zákazníkům, aby si potvrdili jeho podporu těchto schopností v novém produktu.
Pegasystems (Everflow)

Společnost Pegasystems je v tomto magickém kvadrantu hráčem s nikou. Hodnocená nabídka Process Mining je Process Mining (Everflow) a Workforce Intelligence společnosti Pega. Obě jsou součástí platformy Pega. V květnu 2022 společnost Pegasystems získala společnost Everflow, takže hodnocení v tomto výzkumu vychází z vize společnosti Pegasystems a z provedení společnosti Everflow. Cílem společnosti Everflow bylo demokratizovat využívání vytěžování procesů spojením pokročilých technik vytěžování procesů a strojového učení s velkými objemy dat. Společnost Pegasystems nabízí process mining samostatně nebo v rámci své platformy Pega pod hlavičkou Pega Process AI. Působení společnosti Pegasystems je geograficky rozptýleno, přičemž většina zdrojů se nachází v USA. Společnost podporuje klienty ze všech odvětví se zaměřením na finanční služby a pojišťovnictví, telekomunikace, výrobu, veřejné služby, zdravotnictví a veřejný sektor. Plány společnosti Pegasystems zahrnují konvergenci vytěžování úloh a procesů, učení úloh na základě funkcí AI a bezproblémové nasazení s Process AI a Process Fabric.

Silné stránky

 • Neustálé zlepšování procesů: Pegasystems má dobrou pozici pro podporu celého životního cyklu procesu. Pega identifikuje problémy procesů pomocí process miningu a task miningu; automatizuje problémy pomocí Pega RPA, low-code aplikací a back-end workflow; a orchestruje procesy a události pomocí Pega Process Fabric. Neustále monitoruje a analyzuje procesy, aby mohla doporučovat a automaticky jednat na základě inteligence AI pomocí Pega Process AI.
 • Automatizace: Everflow měl skvělé možnosti v oblasti dolování procesů (uživatelsky přívětivý pro netechnické uživatele, vysoká škálovatelnost pro velké datové soubory, průběžné monitorování a pokročilé algoritmy dolování procesů). Spojení těchto schopností se zkušenostmi společnosti Pegasystems v oblasti automatizace procesů a její marketingovou silou ovlivní prostředí automatizace.
 • Vize trhu: Pegasystems identifikoval process mining jako významný faktor v oblasti procesní inteligence, orchestrace a autonomních činností. Vidí jasnou cestu prostřednictvím přístupu business operations intelligence k autonomnímu podniku/obchodu.

Upozornění

 • Případ použití automatizace: Pegasystems se zaměřuje především na komplexní automatizaci procesů a orchestraci (RPA, BPA, case management a LCAP), ale stále podporuje vytěžování procesů jako samostatnou nabídku. Případ užití automatizace je největší hnací silou přijetí process miningu a představuje přibližně 40 % všech případů užití. Klienti zvažující neautomatizované případy užití by si měli ověřit soulad se zkušenostmi a podporou poskytovanou společností Pegasystems a jejími implementačními partnery.
 • Provádění obecně: Načasování akvizice znamená, že toto hodnocení realizačních schopností je založeno na realizaci společnosti Everflow na trhu procesní těžby. Společnost Everflow byla malá a geograficky omezená, takže noví zákazníci by si měli ověřit, jak společnost Pegasystems postupuje při integraci společnosti Everflow na podporu procesních těžebních schopností ve všech regionech, ve kterých působí.
 • Zkušenosti zákazníků: Jelikož nová nabídka není k dispozici dlouho, je k dispozici jen málo referencí od zákazníků. Společnost Pegasystems je však úspěšná již 20 let, takže by mohly být rychle k dispozici další reference klientů.
Software QPR

Společnost QPR Software je v tomto magickém kvadrantu vizionářem. Hodnocenou nabídkou pro vytěžování procesů je QPR ProcessAnalyzer verze 2022.3. QPR ProcessAnalyzer rozšiřuje koncept process miningu o automatizovanou analýzu kořenových příčin jedním kliknutím, pokročilé analýzy vlivů a shlukování a strojové učení a předpovědi. Ačkoli QPR ProcessAnalyzer může pracovat nad jakýmkoli datovým jezerem pomocí svého in-memory enginu, je jediným softwarem pro process mining, který běží nativně v datovém cloudu Snowflake a těží z jeho škálovatelnosti a jednotné datové politiky. Společnost QPR působí převážně ve Finsku. Zákazníci společnosti působí především v Evropě, Velké Británii a Spojených arabských emirátech a jsou z odvětví výroby, CPG, life sciences, maloobchodu, telekomunikací a finančních služeb. Plány společnosti QPR zahrnují posunutí AI/ML na další úroveň na základě škálovatelného výpočetního výkonu a aplikačních rámců společnosti Snowflake. Zahrnují také využití rozhodovací inteligence s cílem zvýšit využití AI pro predikci z úrovně jednotlivých případů na úroveň procesů.

Silné stránky

 • Nabídky: QPR, jeden z průkopníků process miningu, se podílí na jeho aplikaci téměř ve všech myslitelných případech použití. Společnost QPR pro všechny tyto případy použití vyprodukovala hotové aplikace, které poskytují hotové grafy, řídicí panely a připojení zdrojů dat pomocí dostupných konektorů QPR Connectors.
 • Inovace: QPR představila jediný produkt pro vytěžování procesů, který běží nativně v datovém cloudu Snowflake. Tento přístup přenáší případy použití a související pracovní zátěže tam, kde jsou data, namísto kopírování dat na samostatný ostrov pro účely process miningu. Řešení zaručuje mimo základní škálovatelnost přesahující jednu miliardu řádků protokolů událostí, zabezpečení dat a bezproblémovou správu dat pro process mining.
 • Reakce trhu: Vzhledem k tomu, že oblast řízení, rizik a dodržování předpisů (GRC) je velkým a rostoucím trhem, QPR se v této souvislosti zaměřuje zejména na potenciál procesního vytěžování. Důvodem je stále přísnější regulační prostředí, složité a dynamické globální podnikatelské prostředí, rostoucí bezpečnostní hrozby a úniky soukromí v důsledku digitalizace a sdílení velkého množství dat.

Upozornění

 • Geografie: QPR má omezenou geografickou přítomnost. Má prodejní kanceláře ve Finsku, Francii, Spojeném království a Spojených arabských emirátech.Všichni její zaměstnanci pracují ve Finsku. Její partneři se omezují především na regionální partnery a některé vybrané velké mezinárodní systémové integrátory, jako jsou Tietoevry a NTT DATA. Noví zákazníci QPR by měli potvrdit její podporu ve všech regionech, ve kterých působí.
 • Zkušenosti zákazníků: Produkt vyžaduje více úsilí při implementaci a integraci než většina nabídek v tomto výzkumu. To se odráží ve vysoké složce služeb v jeho příjmech z vytěžování procesů, referencích společnosti Gartner Peer Insights a dotazech u velkých klientů. Vzhledem k tomu, že QPR poskytuje veškeré přímé implementační kapacity z Finska, měli by si noví klienti jinde ověřit dostupnost partnerů.
 • Provoz a obchodní model: V listopadu 2022 společnost QPR Software dokončila reorganizaci, aby přizpůsobila provoz, strukturu a související personální náklady společnosti požadavkům škálovatelného obchodního modelu. To může mít dopad na její současnou činnost a obchodní model.
SAP Signavio

SAP Signavio je v tomto magickém kvadrantu lídrem. Hodnocené nabídky pro vytěžování procesů jsou SAP Signavio Process Intelligence a SAP Signavio Process Insights, verze 16.6.0. Obě jsou součástí sady SAP Signavio Process Transformation Suite. V březnu 2021 společnost SAP koupila společnost Signavio, cloudového dodavatele, který se specializoval na inovativní, snadno použitelné produkty na trhu BPM/BPA a správy rozhodování. Spojení společnosti SAP Signavio s jednotkou SAP Business Process Intelligence posílilo schopnost společnosti SAP pomáhat firmám rychle pochopit, zlepšit, transformovat a řídit jejich podnikové procesy ve velkém měřítku. Provoz společnosti SAP Signavio je geograficky rozptýlen. Jejími hlavními trhy jsou region EMEA, Severní Amerika a Asie/Pacifik/Japonsko a její klienti pokrývají všechna průmyslová odvětví. Plány společnosti SAP Signavio zahrnují vytěžování procesů s ohledem na varianty, zabudování správy dat SAP Business Technology Platform, modelování na úrovni objektů, vhledy a vysvětlitelnost s využitím umělé inteligence a vylepšené rozhraní API.

Silné stránky

 • Umístění na trhu a vize: Řešení SAP Signavio pro vytěžování procesů jsou součástí komplexní transformační sady pro iniciativy zaměřené na dokonalost procesů a transformaci podnikání. Podle vize společnosti SAP Signavio rozšíří tradiční process mining nové perspektivy, jako jsou zkušenosti, zdroje, lidé, dovednosti a ESG. Hlavními tématy budou cesty zákazníků a pozorovatelnost procesů.
 • Klientský ekosystém SAP: Společnost SAP sladila SAP Signavio s celkovým přístupem SAP Go-to-Market, aby se nové prodejní hry silněji propojily s odvětvími SAP a dalšími řešeními a programy SAP. Starter Pack pomáhá umístit SAP Signavio s RISE u zákazníků SAP.
 • Modely cest: SAP Signavio kombinuje data a poznatky z procesů se zákaznickými cestami. Každou cestu lze propojit s procesy modelovanými v SAP Signavio Process Manager, IT systémy, organizačními jednotkami, riziky a kontrolami a také s daty o zkušenostech z platforem pro zkušenosti (např. Qualtrics).

Upozornění

 • Ceny: SAP Signavio má komplexní cenový model a dva produkty pro vytěžování procesů. Sada SAP Signavio Process Transformation Suite zahrnuje také SAP Signavio Process Collaboration Hub (a uživatele), SAP Signavio Process Governance (a uživatele) a SAP Signavio Journey Modeler (a uživatele). Noví klienti by si měli prostudovat jednotlivé funkce a sladit je s interními funkcemi, které požadují.
 • Těžba úkolů: SAP Signavio nenabízí vlastní funkce task miningu, ale sleduje strategii otevřeného ekosystému s vybranými strategickými a komerčními partnerstvími. Jeden z jejích preferovaných partnerů má omezené možnosti. Očekáváme, že společnost SAP Signavio přejde k partnerstvím, která budou poskytovat nejlepší schopnosti task miningu ve své třídě.
 • SAP: Ačkoli SAP Signavio stále podporuje procesní mining jako samostatnou nabídku a jeho strategie je systémově agnostická, jeho řešení se po akvizici více zaměřují na případy použití související se SAP. Tyto případy užití jsou velkou hnací silou pro zavádění procesního dolování SAP Signavio, ale představují pouze část všech možných případů užití na tomto trhu. Klienti, kteří zvažují jiné případy užití než ty, které souvisejí se systémem SAP, by si je měli ověřit na úrovni zkušeností a podpory, kterou společnost SAP Signavio a její implementační partneři poskytují.
Software AG

Software AG je v tomto magickém kvadrantu lídrem. Hodnocenou nabídkou pro dolování procesů je ARIS Process Mining verze 10. ARIS Process Mining je součástí sady ARIS Suite. Dalšími produkty jsou WebMethods, CONNX, Cumulocity a StreamSets. Sada ARIS Suite zahrnuje také modelování a analýzu podnikových procesů, modelování a analýzu cest zákazníků, zjišťování a automatizaci úkolů (RPA) a automatizaci podnikových procesů (BPA). ARIS Process Mining není závislý na předdefinovaných modelech procesů v systému ARIS, ale může vytěžené procesy používat pro kontrolu shody procesů v rámci úložiště ARIS. Provoz společnosti Software AG je geograficky rozprostřen a její klienti pokrývají všechna průmyslová odvětví. Její plány zahrnují integrovanou galerii řešení, techniky inspirované analýzou DNA pro shlukování podobných variant procesů, objevování rozhodovacích modelů na základě dat a autonomní analýzu posunů a změn procesů.

Silné stránky

 • Vize trhu: Software AG prosazuje a podporuje koncepci digitální páteře/propojeného podniku, která umožňuje aplikaci dalších řešení, jako je internet věcí (IoT) nebo automatizace procesů, a pokrývá všechny schopnosti potřebné pro podporu celého životního cyklu procesu a DTO.
 • Životní cyklus procesu: Software AG podporuje zákazníky od generování poznatků založených na procesním miningu, přes simulaci procesních změn a jejich řízené uvolnění, až po implementaci příslušných transformačních opatření a zajištění a ověření úspěšnosti transformace. Software AG to spojuje s analýzou shody, která zahrnuje nejnovější výzkumné technologie pro kontrolu shody s analýzami vhodnosti procesů a hodnoceními obchodních pravidel.
 • Integrace: Software AG poskytuje nativní integraci s webMethods, CONNX, Cumulocity a StreamSets. To poskytuje datovou konektivitu, která dalece přesahuje typické podnikové aplikace a zahrnuje více než 450 hotových konektorů, širokou konektivitu datového jezera a konektivitu ke starším a mainframovým aplikacím.

Upozornění

 • Komplexní licenční modely: Procesní dolování společnosti Software AG je základním produktem, který se dodává ve více verzích. Je součástí sady ARIS Suite společnosti Software AG, která se skládá z různých modulů (BPA, robotické zjišťování procesů, RPA a WebMethods) dostupných za příplatek. Zákazníci také platí za licence pro jednotlivé uživatele, přičemž existuje několik tříd uživatelů s odlišným rozsahem přístupu a nákladů.
 • Flexibilita má svou cenu: ARIS Process Mining nabízí velkou flexibilitu při konfiguraci procesů, ale může trvat dlouho, než se naučíte aplikaci používat a jak co nejlépe využít její bohaté a pokročilé funkce. Klienti vyžadující tyto četné možnosti by se měli připravit na dodatečné náklady při zapojení společnosti Software AG a jejích partnerů do nezbytné podpory.
 • Klienti, kteří nejsou klienty systému ARIS: Mnoho rozšířených funkcí (úložiště procesů, simulace a analýza procesů) je v balíčku různých nabídek společnosti Software AG. Klienti, kteří nejsou členy společnosti Software AG a uvažují o specifických funkcích Process Mining, by si měli ověřit případy použití a funkce, které potřebují, s funkcemi v ARIS Process Mining jako samostatné nabídce.
StereoLOGIC

Společnost StereoLOGIC je v tomto magickém kvadrantu hráčem na trhu. Hodnocené nabídky pro vytěžování procesů jsou StereoLOGIC Integrated Task & Process Mining Platform a StereoLOGIC Unattended Task Mining, verze 2022. StereoLOGIC zachycuje události založené na systému i na uživatelském rozhraní, aniž by bylo nutné cokoli instalovat na pracovní stanici zaměstnance. Uvědomuje si, že většina zaměstnanců provádí úlohy, které jsou součástí několika procesů, a že tyto úlohy se mnohokrát vzájemně ovlivňují. StereoLOGIC nabízí kompletní obraz reality založený na úlohách a zvládá porovnávání produktivity zaměstnanců nebo optimalizaci pracovní zátěže v rámci různých procesů a souvisejících úloh. Společnost StereoLOGIC působí v Kanadě a USA a jejími klienty jsou především severoamerické banky, finanční služby a pojišťovny. Plány společnosti StereoLOGIC zahrnují rozšíření technologie sémantického rozpoznávání, aby bylo možné identifikovat používanou aplikaci, aniž by bylo nutné instalovat nebo používat šablony nebo zapojovat koncové uživatele; obfuskaci pomocí rozpoznávání vzorů a monitorování v reálném čase.

Silné stránky

 • Těžba úkolů: StereoLOGIC je jedinečný, protože vychází z čistě úkolového dolování. Zachycuje události na stolním počítači, terminálu nebo mobilním zařízení koncového uživatele a k odvození skutečných procesů používá několik patentovaných motorů (extrakce dat, rozpoznávání dat, rozpoznávání instancí a rozpoznávání obrazu). StereoLOGIC také zachycuje transakční data.
 • Přístup k datům a jejich příprava: Vzhledem k přístupu k vytěžování úloh StereoLOGIC nepotřebuje k provádění analýzy úloh a procesů připravovat aplikační konektory ani data. Okamžitě zahrnuje činnosti a data, se kterými se pracuje v místních aplikacích front-office, jako je Microsoft Excel a nástroje pro spolupráci. To vede k rychlé implementaci a výsledkům, které jsou k dispozici během několika dnů nebo týdnů.
 • Inovace: StereoLOGIC obsahuje engine pro rozpoznávání instancí, který překonává hlavní problém při propojení dolování úloh s dolováním procesů - chybějící identifikátor pro určení, které kroky patří ke stejné úloze nebo instanci procesu.

Upozornění

 • Orientace na těžbu úkolů: Možné zkreslení při odvozování procesů z úrovně úloh bude minimální, pokud sledované úlohy obsahují začátek a konec procesu, jsou dobře srozumitelné a nemají příliš mnoho vzájemně souvisejících činností, které jsou založeny na výjimkách. Klienti, kteří zvažují vytěžování procesů, by si měli uvědomit nebo se informovat, že StereoLOGIC se liší od většiny nástrojů pro vytěžování procesů založených na úlohách a že tyto problémy překonává tím, že zachycuje systémové události, které nejsou založeny na úlohách.
 • Geografie: Společnost StereoLOGIC se zaměřuje na prodej a marketing především v Severní Americe, částečně v regionu EMEA, a veškerý její podpůrný personál sídlí v Kanadě a USA. Noví zákazníci společnosti StereoLOGIC by si měli potvrdit podporu prodejce ve všech regionech, ve kterých působí.
 • Provoz: StereoLOGIC je stále malá společnost. Úzce spolupracuje se svými klienty při zajišťování instalace, implementace, úzké podpory a řešení problémů, konzultací, školení, úprav a integrací a realizace. To je bez dodatečných nákladů, ale má to dopad na škálovatelnost, takže noví klienti by si měli ověřit dostupnost.
UiPath

UiPath je v tomto magickém kvadrantu vyzyvatelem. Hodnocené nabídky pro vytěžování procesů jsou UiPath Process Mining a Task Mining, verze 2022.4. Obě jsou součástí platformy UiPath Business Automation Platform. UiPath Communications Mining a UiPath Automation Hub jsou dalšími součástmi této platformy. V roce 2019 společnost UiPath získala společnost ProcessGold, aby doplnila svou vedoucí platformu RPA o funkce pro odhalování příležitostí pro implementaci RPA a pro kontextualizaci a monitorování implementovaných botů. UiPath Process Mining a Task Mining zkoumají všechny atributy na dvou nebo více souvisejících procesech a úlohách v jednom modelu. Analýza těchto vícenásobných interakcí vytváří nové poznatky a obohacuje hyperautomatační platformu UiPath. Společnost UiPath působí po celém světě (má 43 poboček na pěti kontinentech). Klienti společnosti UiPath pokrývají všechna průmyslová odvětví, ačkoli se soustřeďují na bankovnictví, finanční služby, pojišťovnictví, výrobu, zdravotnictví a státní správu. Společnost UiPath plánuje nové možnosti úprav extrakce, načítání a transformace (ELT) pro lepší transformaci dat, konektory, šablony a urychlovače řešení, OCPM a rozšířenou integraci s UiPath Task Mining, UiPath Communications Mining a Automation Hub.

Silné stránky

 • Umístění na trhu: Vize společnosti UiPath pro trh je pomoci klientům jít nad rámec poznatků. Chce, aby dosáhli stavu, který společnost UiPath nazývá Continuous Discovery, v němž organizace nepřetržitě monitorují a optimalizují své procesy, automatizace, systémy a zdroje. Tato vize zahrnuje všechny případy použití, které jsou předmětem tohoto hodnocení.
 • Možnosti automatizace: UiPath tvrdí, že vytěžování procesů a automatizace jdou ruku v ruce s transformací procesů, inovacemi obchodních modelů a průběžným sledováním finančního dopadu a provozních klíčových ukazatelů výkonnosti. Společnost UiPath obvykle spojuje process mining s dalšími prvky své platformy (RPA, AI, iPaaS, LCAP, IDP, analytika a testování softwaru), aby mohla řídit strategie hyperautomatizace.
 • Integrace s RPA: Uživatelé Process Mining mohou přímo odesílat automatizační nápady z Process Mining do Automation Hub. Tato integrace umožňuje různým zúčastněným stranám větší kontrolu a řízení jejich automatizačního potrubí.

Upozornění

 • Případ použití automatizace: Automatizace je základem platformy UiPath. Případ užití automatizace je největším motorem zavádění procesního vytěžování, ale stále představuje pouze přibližně 40 % všech případů užití. Klienti, kteří zvažují jiné případy užití než automatizaci, by měli ověřit své případy užití s úrovní zkušeností a podpory, kterou poskytuje společnost UiPath a její implementační partneři.
 • Výrobek: UiPath začal rozšiřovat funkcionalitu produktu nad rámec automatizačního použití (například škálovatelnost, rozšířený dashboarding, rozšířené možnosti porovnávání, další filtrování, šablony aplikací a konektory SAP) až na začátku roku 2022. Klienti, kteří zvažují jiné případy použití než automatizaci, by si měli ověřit své případy použití s ohledem na pokrok a podporu, kterou společnost UiPath a její implementační partneři v souvislosti s těmito novými funkcemi poskytují.
 • Pokročilá analytika: Mnoho pokročilých analytických funkcí (jako je prediktivní procesní analytika nad rámec automatizace, preskriptivní analytika, pokročilé testování a simulace scénářů a rozhodovací modelování) je stále na stránkách UiPath roadmap.

Kritéria pro zařazení a vyloučení

Pro zařazení do tohoto magického kvadrantu musí dodavatelé splňovat všechna kritéria stanovená v následujících třech dimenzích.

Výkonnost: Prodejce musel v roce 2021 realizovat jednu z následujících činností:

 • 2021 auditované/vykázané roční příjmy z licencí na nástroje ve výši více než 5 milionů USD ročně, nebo
 • 2021 auditované/vykázané roční příjmy z licencování nástrojů přesahující 2 miliony USD ročně a alespoň 40% meziroční růst, nebo
 • v 10 % dotazů společnosti Gartner týkajících se dodavatelů na tomto trhu za poslední dva roky uveden jako zvažovaný dodavatel pro hodnocení.

Geografická dostupnost: Prodejce musel mít:

 • Aktivní zákazníci, kteří v posledních 12 měsících nakoupili nástroje pro vytěžování procesů alespoň ve dvou hlavních světových regionech (hlavními světovými regiony se rozumí regiony EMEA, APAC, Severní Amerika a Jižní Amerika).

Tržní zaměření na procesní těžbu: Prodejci museli splňovat následující kritéria:

 • Nezávislí dodavatelé softwaru museli mít nástroje, které by byly určeny pro trh s nástroji pro dolování procesů (podle definice společnosti Gartner). Takové nástroje musí řešit všechny čtyři běžné případy použití, mít všechny základní schopnosti a většinu kritických schopností, jak je popsáno v části Definice/popis trhu tohoto výzkumu.
 • Aktivní přítomnost na trhu procesního vytěžování, což dokládají její webové stránky, fórum Gartner Peer Insights, sociální média a přímé/nepřímé marketingové materiály, které výslovně zmiňují procesní vytěžování.
 • Verze produktu, na níž jsou založeny odpovědi na dotazník i ukázky případů užití, musí být od 1. května 2022 obecně dostupná všem zákazníkům ke koupi.

Čestná uznání

Následující prodejci nejsou do tohoto výzkumu zahrnuti, protože nesplňují jednu nebo více z následujících podmínek

kritéria pro zařazení. Všichni působí na trhu procesní těžby a někdy konkurují dodavatelům, kteří jsou zahrnuti v tomto magickém kvadrantu:

 • iGrafx (USA) - zavedený dodavatel, který nedávno získal společnost LogPickr zabývající se vytěžováním procesů a optimalizuje svou novou nabídku.
 • Puzzle Data (Jižní Korea) - prodejce, který v současné době rozšiřuje svou nabídku procesního vytěžování mimo asijsko-pacifický region.
 • Datricks (Izrael) - prodejce, který se zaměřuje na audit a dodržování předpisů, řízení rizik a správu procesů.
 • inverbis (Španělsko ) - prodejce, který byl inkubován na univerzitě v Santiagu de Compostela a nabízí platformu pro vytěžování procesů.
 • process.science (Německo ) - prodejce, který poskytuje process mining na platformách BI, jako jsou Power BI, Qlik Sense a Tableau.
 • workfellow (Finsko) - prodejce kombinuje vytěžování procesů a úkolů, aby pokryl více případů použití pro oba produkty.
 • DCR Solutions (Dánsko) - prodejce zaměřený na společnosti v přísně regulovaných odvětvích, který se zaměřuje na digitalizaci jejich procesů a zajišťuje dodržování předpisů a transparentnost.
 • Skan (USA) - dodavatel pro vytěžování úloh, který nedávno rozšířil svou nabídku o vytěžování procesů a pokrývá více případů použití pro obě nabídky.
 • mindzie (USA) - prodejce, který se zaměřuje na střední až velké podniky a nabízí platformu pro vytěžování procesů s nízkým počtem kódů.
 • Livejourney (Francie) - prodejce se zaměřením na prediktivní analýzu, nedávno převzatý společností QAD.

Kritéria hodnocení

V magických kvadrantech společnost Gartner umisťuje dodavatele na dvě osy: Schopnost realizace a úplnost vize. Tyto osy odrážejí četná kritéria, která měří výkonnost každého dodavatele a jeho budoucí vizi. Prodejci získávají hodnocení na základě metodiky společnosti Gartner pro magické kvadranty. Dodavatelé jsou vyzváni, aby poskytli údaje pro hodnotící kritéria prostřednictvím dotazníků a brífinků, ale hodnocení také odráží výsledky poznatků zákazníků společnosti Gartner a informace získané z dotazů klientů.

Schopnost provádět

Hodnotili jsme schopnost prodejců realizovat na trhu nástrojů pro dolování procesů pomocí následujících dimenzí a kritérií.

Výrobek nebo služba: Hodnotili jsme, jak a co nabídka dodavatele v oblasti process miningu přináší odborníkům na process mining. Tyto nabídky mohly být zabaleny jako jeden produkt, více produktů, platforma nebo v mnoha případech samostatné produkty, které jsou zároveň součástí širší platformy. V případě širších platforem jsme hodnotili pouze komponentu process miningu a zmínili jsme možnosti propojení s dalšími komponentami platformy. Posouzení zahrnuje současné možnosti, kvalitu, soubory funkcí, jak jsou definovány v části Definice/popis trhu. Tyto schopnosti mohou být nabízeny nativně nebo prostřednictvím OEM dohod/partnerství. Posouzení produktů zkoumá, jak dobře splňují základní a styčné schopnosti a podporují případy použití.

Celková životaschopnost: To zahrnuje posouzení celkového finančního zdraví organizace a finančního a praktického úspěchu obchodní jednotky. Posuzovali jsme také pravděpodobnost, že organizace bude produkt nadále nabízet a investovat do něj, a také to, zda se produkt posune v rámci produktového portfolia organizace. Zkoumali jsme všechny formy růstu, včetně organického růstu i akvizic a zajištění dalšího financování. Organický růst jsme hodnotili výše než ostatní typy růstu.

Provádění prodeje / stanovení cen: Hodnotili jsme realizaci prodeje a jasnost cen, včetně předprodejních aktivit a struktury, která je podporuje. To zahrnuje rychlost reakce při zapojení do prodeje, velikost a řízení obchodů, tvorbu cen a vyjednávání, předprodejní podporu, škálovatelnost a celkovou efektivitu prodejního kanálu.

Reakce trhu a dosavadní výsledky: Zohlednili jsme historii reakce dodavatele na požadavky zákazníků a měnící se potřeby trhu, včetně celkových výsledků v dané oblasti. Vysoce jsme hodnotili dodavatele, kteří byli schopni rychle reagovat a měnit vývoj a/nebo směřování společnosti tak, aby vyhovovali potřebám vyvíjejícího se trhu.

Provádění marketingu: Hodnotili jsme srozumitelnost, kvalitu, kreativitu a účinnost programů, kampaní a akcí dodavatele, jejichž cílem je předat jeho poselství s cílem ovlivnit trh, propagovat značku a podnikání, zvýšit povědomí o produktu a vytvořit pozitivní identifikaci s produktem/značkou a organizací v myslích zákazníků.

Zkušenosti zákazníků: Hledali jsme důkazy o tom, jak produkty a služby umožnily zákazníkům dosáhnout očekávaných výsledků. Vysoké hodnocení jsme udělili za vynikající výsledky úspěšných implementací. Hledali jsme jasně formulované mechanismy pro zajištění úspěchu zákazníků, způsob, jakým zákazníci dostávají podporu a za jakou cenu. Zkoumali jsme organizační vstřícnost, dostupnost skupin uživatelů a dohody o úrovni služeb. Zohledňovali jsme také to, jak zákazníci vnímali obchodování s dodavatelem a jak vnímali organizaci.

Provoz: Hodnotili jsme schopnost dodavatele plnit své cíle a závazky. Mezi posuzované faktory patřila kvalita organizační struktury (například dovednosti, zkušenosti, programy, systémy, platné normy, základní infrastruktura a další prostředky, které umožňují efektivní a účinný provoz).

Tabulka 1: Kritéria hodnocení schopnosti provádět

Zvětšit tabulku

Kritéria hodnoceníVáhyVýrobek nebo služba

Vysoká

Celková životaschopnost

Vysoká

Provádění prodeje / stanovení cen

Střední

Reakce na trhu/záznamy

Nízká

Provádění marketingu

Střední

Zkušenosti zákazníků

Vysoká

Operace

Nízká

Zdroj: Gartner (březen 2023)

Úplnost vize

Úplnost vize prodejců na trhu nástrojů pro procesní dolování jsme hodnotili pomocí následujících dimenzí a kritérií.

Porozumění trhu: Hodnotili jsme, jak prodejce rozumí potřebám zákazníků a jak je promítá do produktů a služeb. Hledali jsme dodavatele, kteří by prokázali jasnou vizi svého trhu a také to, jak naslouchají a chápou základní potřeby svých zákazníků a jak toto chápání využívají k formování nebo vylepšování trhu.

Marketingová strategie: Snažili jsme se o jasné, odlišné sdělení, které by bylo konzistentně komunikováno interně i externě prostřednictvím webových stránek, sociálních médií, reklamy, zákaznických programů a prohlášení o pozici dodavatele. To zahrnovalo diferenciaci strategie na základě regionů, konkrétních zemí a osob kupujících a způsoby měření a přizpůsobení strategie.

Prodejní strategie: Chtěli jsme pochopit prodejní strategii prodejce a způsob, jakým využívá přímý a nepřímý prodej, marketing, služby a komunikaci. Zkoumali jsme také využívání partnerů a spoléhání se na ně při rozšiřování rozsahu a dosahu dodavatele, přičemž jsme se zaměřili na úroveň potřebných odborných znalostí a technologií, jakož i na služby partnerů a zákaznickou základnu. Toto kritérium zahrnovalo také cílové zákazníky a prodejní strategie odlišené podle kontextu, velikosti, úrovně vyspělosti a geografické polohy.

Nabídková (produktová) strategie: Zkoumali jsme přístup dodavatele k vývoji přesvědčivé vize produktu a služby s důrazem na tržní odlišnost, funkčnost, metodiku a vlastnosti, které se vztahují k současným a budoucím požadavkům.

Obchodní model: Naše hodnocení zkoumalo návrh, logiku a provedení obchodní nabídky prodejce, aby dosáhl trvalého úspěchu. To zahrnovalo podporu zákazníků v různých režimech nasazení spolu s obchodními schopnostmi dodavatele, jeho celkovými hodnotovými nabídkami, souvisejícími ziskovými modely a zdroji, které má k dispozici.

Vertikální/odvětvová strategie: Hodnotili jsme strategii dodavatele zaměřenou na směrování zdrojů (prodejních, produktových a vývojových), dovedností a nabídek tak, aby splňovaly specifické potřeby jednotlivých průmyslových segmentů, včetně případného zaměření na konkrétní průmyslové vertikály a související standardy, a ilustraci výkonnosti příjmů z jeho nejvýznamnějších odvětví.

Inovace: Zkoumali jsme inovační vizi dodavatele s ohledem na jeho zdroje, odborné znalosti a kapitál pro investice. Hledali jsme silnou produktovou vizi, která posouvá trh kupředu a zároveň zohledňuje rušivé a oportunistické síly digitálních technologií na podniky. Zvažovali jsme také představy prodejce o inovacích a budoucím vývoji trhu.

Geografická strategie: Zkoumali jsme strategii dodavatele zaměřenou na směrování zdrojů, dovedností a nabídek k uspokojení specifických potřeb zeměpisných oblastí mimo "domovskou" nebo domovskou zeměpisnou oblast, a to buď přímo, nebo prostřednictvím partnerů, kanálů a dceřiných společností, jak je pro danou zeměpisnou oblast a trh vhodné.

Tabulka 2: Kritéria hodnocení úplnosti vize

Zvětšit tabulku

Kritéria hodnoceníVáhyPorozumění trhu

Vysoká

Marketingová strategie

Střední

Strategie prodeje

Střední

Nabídková (produktová) strategie

Vysoká

Obchodní model

Střední

Vertikální/odvětvová strategie

Nízká

Inovace

Vysoká

Geografická strategie

Nízká

Zdroj: Gartner (březen 2023)

Popisy kvadrantů

Vedoucí pracovníci

Vedoucí pracovníci mají hluboké znalosti o realitě trhu, mají za sebou úspěšné výsledky a schopnost ovlivňovat směřování trhu, stejně jako schopnost přilákat a udržet si rostoucí zákaznickou základnu.

Vedoucí postavení na trhu nástrojů pro vytěžování procesů znamená pochopení, usnadnění a podporu různorodých případů použití (provozní dokonalost, audit a dodržování předpisů, automatizace, digitální transformace, od strategie k realizaci, dokonalost zákazníků), jakož i poznatky a příležitosti přidávání dalších funkcí, produktů a služeb k základním nabídkám vytěžování procesů.

Vedoucí pracovníci musí prokázat nejen vizi vedoucího postavení na trhu, ale také schopnost tuto vizi realizovat. V této fázi vývoje trhu s nástroji pro vytěžování procesů si šest dodavatelů udrželo vynikající výkonnost i vizi dostatečně dlouho, aby prokázali efektivní vedení.

Zákazníci by si měli uvědomit, že Leader není vždy tou nejlepší volbou. Zaměřený menší prodejce může poskytnout vynikající podporu a angažovanost, která vyhovuje individuálním potřebám. Jiní dodavatelé mohou poskytovat určitou schopnost - například zaměření na vaše odvětví, lepší poměr nákladů a výkonu, specifický případ použití nebo závazek k určitým vlastnostem či funkcím - která je pro vaši organizaci důležitá. Tento více zaměřený typ dodavatele by se na celkovém trhu nástrojů pro vytěžování procesů neprojevoval jako Leader; ale v rámci určitého segmentu trhu nebo pro konkrétní případ použití může být za něj považován.

Vyzývatelé

Vyzyvatelé vynikají schopností přilákat velké množství uživatelů, ale tato schopnost je omezena na určitou podmnožinu nebo segment trhu. Pro tuto cílovou skupinu jsou vyzyvatelé účinnými lídry, ale tato specifičnost představuje překážku pro přijetí pro ty, kteří se nacházejí mimo tento subsegment. Například na trhu s nástroji pro vytěžování procesů může mít Challenger silnou, osvědčenou přítomnost nebo následovníky v segmentu automatizace, ale vzhledem k tomuto zaměření může postrádat sofistikovanost v rozvíjejících se případech použití nebo pokročilé funkce pro jiné případy použití na tomto trhu.

V letošním magickém kvadrantu získali tři dodavatelé silné schopnosti pro vytěžování procesů, ale převážně se zaměřují na případy použití pro automatizaci. Případně může vyzyvatel dobře rozumět těmto případům užití a dosáhnout silného zastoupení na svém domácím trhu, ale přesto se potýká se stejnou úrovní úspěchu v globálním měřítku.

Ačkoli jsou vyzyvatelé obvykle značně velcí a mají značné finanční zdroje, mohou postrádat prvky vize, kterou očekáváme, inovativní nápady a plány nebo celkové porozumění potřebám trhu. V některých případech mohou vyzyvatelé nabízet produkty, které ovládají velký, ale zmenšující se segment trhu. Vyzyvatelé se mohou stát Vedoucími, pokud se jejich vize rozvine. Velké společnosti se mohou pohybovat mezi kvadranty Challengers a Leaders podle toho, jak se mění jejich produktové cykly a potřeby trhu.

Vizionáři

Vizionáři na trhu jsou inovátoři, kteří posouvají trh kupředu tím, že reagují na nové, špičkové požadavky zákazníků a nabízejí nové příležitosti k vyniknutí. Tito prodejci obvykle oslovují špičkové zákazníky a mohou mít i minimální přítomnost v hlavním proudu nebo známost jména. Jejich schopnost poskytovat trvalé a spolehlivé plnění na běžném podnikovém trhu není dostatečně prověřena nebo ještě nedosáhla potřebné úrovně povědomí.

V letošním magickém kvadrantu jsou dva vizionáři. Z vizionářů se nakonec mohou stát lídři. Případně se mohou rozhodnout omezit své cílové trhy a zaměřit se na své klíčové kompetence, klíčové technologie nebo stávající zákazníky, nebo vyniknout na novém trhu, který ještě musí dozrát, a stát se na tomto trhu Niche Playery. Mohou také rozvíjet své specializace, aby postoupily v provedení a staly se Vyzyvateli.

Niche hráči

Niche hráči se rozhodnou působit v dílčím segmentu trhu nebo mají omezenou schopnost inovovat či překonávat ostatní prodejce na širším trhu. Toto omezení může vyplývat ze zaměření na určitou oblast funkcí, vertikální odvětví nebo region nebo z toho, že se jedná o nové hráče na trhu. Případně mohou mít hráči na trhu, který se od nich vzdaluje, potíže s udržením významu na trhu. Niche hráči mohou mít přiměřeně širokou funkčnost, ale omezené možnosti implementace a podpory a relativně omezenou zákaznickou základnu. Niche Players mohou často představovat nejlepší volbu pro určitou kategorii kupujících nebo pro konkrétní případ použití. Obvykle nabízejí specializované odborné znalosti, zaměřené postupy podpory, flexibilní podmínky, nižší náklady a větší oddanost konkrétnímu segmentu trhu a jeho zákazníkům.

Trh s nástroji pro procesní těžbu má čtyři nikové hráče. Někteří z těchto dodavatelů získali schopnosti process miningu velmi nedávno, nabízejí je jako samostatné nabídky a zaměřují se především na konkrétní případ (např. případ použití automatizace), ale kvůli krátké době od akvizice jim chybí realizace nabídky na tomto trhu. Jiní hráči na trhu (Niche Players) se zaměřují pouze na určitý typ procesů, např. na ad hoc případy, a potřebují další funkce, aby se mohli zaměřit na všechny typy procesů, nebo se záměrně rozhodnou poskytovat samostatné funkce. Někteří Niche Players jsou připraveni zlepšit svou Ability to Execute a podnikové funkce, což jim umožní vyvinout se ve Challengery. Jiní objeví inovativní řešení, která přitáhnou zájem i mimo jejich výklenkové segmenty, a stanou se vizionáři. Někteří se budou snažit posílit a rozšířit své podnikání, aby mohli vyzvat lídry. Na tomto rychle se vyvíjejícím a konsolidujícím trhu existují příležitosti pro všechny zájemce.

Kontext

Tento magický kvadrant se zaměřuje na umístění dodavatelů nástrojů pro vytěžování procesů na trhu, nikoli konkrétně na schopnosti jejich nabídek. (Podrobnější hodnocení nabídky produktů naleznete v části Kritické schopnosti nástrojů pro dolování v procesech.) Pouze dvě z 15 hodnotících kritérií v tomto magickém kvadrantu se týkají funkcí produktu nebo služby. Ostatních 13 hodnotících kritérií se zaměřuje na schopnost dodavatelů splnit požadavky tohoto trhu (podrobnosti viz části Kritéria zařazení a vyloučení a Kritéria hodnocení).

V rámci našeho procesu hodnocení jsme použili čtyři klíčové případy použití, které jsou podle našeho názoru důležité pro publikum zabývající se procesní těžbou a které musí dodavatelé podporovat, aby si udrželi význam na trhu nástrojů pro procesní těžbu.

Případ užití 1 - Zlepšování procesů pomocí algoritmického zjišťování a analýzy procesů

Process mining poskytuje přehled a porozumění skutečným podnikovým operacím a procesům tím, že na události aplikuje sadu algoritmů, jejichž výsledkem jsou vysoce přizpůsobitelné, vysoce udržovatelné a vysoce validované modely procesů. Kromě identifikace neefektivnosti procesů tato technika poskytuje vhled do toho, kde je třeba zlepšit provoz (například v rámci iniciativy digitalizace) a jak dosáhnout cílených obchodních výsledků. Tím, že podporují účinnost a efektivitu procesů, jsou nástroje pro dolování procesů klíčovými nástroji iniciativ pro zlepšování procesů a s nimi souvisejících disciplín. V tomto případě použití datoví vědci obvykle podporují týmy pro zlepšování procesů při objevování, analýze, zlepšování a optimalizaci procesů pomocí metodik, jako je Kaizen (štíhlý); Plan-Do-Check-Act (komplexní řízení kvality); nebo Definuj, měř, analyzuj, zlepšuj a kontroluj (DMAIC [Six Sigma]). Process mining je vysoce komplementární k tradiční oblasti analýzy podnikových procesů a umožňuje analytikům podnikových procesů dokumentovat, analyzovat a zefektivňovat a přepracovávat složité procesy na koncepční a logické úrovni bez ohledu na plánovanou automatizaci.

Případ užití 2 - Zlepšení auditu a dodržování předpisů pomocí algoritmického porovnávání, analýzy a validace procesů

Většina organizací má interně definované standardní operační postupy, zásady, pracovní instrukce a osvědčené postupy, které jsou součástí podnikových aplikací, jako jsou ERP a CRM. Process mining pomáhá ověřovat nebo kontrolovat, zda jsou skutečné operace v souladu s těmito definovanými operacemi. Přesnější posouzení odchylek v procesech a problémů s dodržováním předpisů, jako je oddělení povinností, pomáhá tato rizika řídit a zjištění sdělit v auditní zprávě. To také pomáhá zajistit spolehlivost externího finančního výkaznictví a dodržování externích zákonů a předpisů. V těchto případech lze zainteresované strany procesního vytěžování nalézt ve finančním řízení a v týmech pro řízení rizik a dodržování předpisů. Další variantou tohoto případu použití je porovnávání a analýza stejných procesů v různých obchodních jednotkách, dceřiných společnostech nebo dokonce zemích (srovnávací process mining).

Případ použití 3 - Zlepšení automatizace procesů objevováním a ověřováním možností automatizace

Iniciativy v oblasti automatizace procesů přinášejí vysoké zvýšení efektivity, ale jejich výsledkem je omezená udržitelná obchodní hodnota, protože se předpokládá, že skutečná data jsou k dispozici až po dokončení automatizace. To vede k méně přesným návrhům procesů jako vstupu pro automatizaci procesů. Process mining poskytuje skutečná provozní data před spuštěním automatizace a podporuje vytvoření přesnějšího obchodního případu zlepšení obchodních výsledků. Process mining pomůže podnikovým analytikům odhalit a posoudit příležitosti pro automatizaci procesů. Kvantifikace hodnoty automatizace procesu (nebo úkolu) je obrovská. Efektivně vytváří obchodní argumenty pro automatizaci, které mohou být pro některé klienty obtížné vytvořit samostatně.

Automatizace procesů na úrovni úkolů, jako je například RPA, často postrádá kontext procesu a nezajišťuje povědomí o změnách, ke kterým dochází v procesech, do kterých jsou tyto úkoly začleněny. Process mining pomůže dvěma způsoby: zaprvé objevením příležitostí pro automatizaci úloh v ucelenějším kontextu procesu a zadruhé propojením automatizovaných úloh s jejich kontextem procesu, aby bylo možné předvídat změny podnikových procesů a promítnout je do těchto úloh.

Jak v automatizaci procesů, tak v automatizaci úloh nelze podceňovat úlohu vytěžování úloh.

Případ použití 4 - Podpora digitální transformace propojením strategie s provozem a vytvořením odolné organizace

Pokud posuneme rozsah procesního vytěžování na provozní a organizační úroveň, je jen malý krok k tomu, abychom tyto provozní poznatky propojili s velkými strategickými iniciativami, jako je digitální transformace nebo digitální podnikání. Jedná se o rostoucí případ použití, který poskytuje přehled, analýzu a porozumění kolem provozních modelů podniku, které poskytují (téměř) v reálném čase informace všem koncovým uživatelům o tom, jak fungují a co by se dalo zlepšit. V některých případech se uvádí, že to také pomáhá koncovým uživatelům přemýšlet o možnostech digitalizace. Nakonec, pokud budeme považovat základy process miningu za sekvenci událostí v závislosti na tom, odkud události pocházejí, můžeme tyto techniky rekontextualizovat jako vytváření map cest klientů (události pocházející z interakcí s klienty), map cest dodavatelů (události pocházející z interakcí s dodavateli), map životního cyklu produktu (události pocházející z milníků v životním cyklu produktu), map interakcí systémů nebo aplikací, nebo dokonce cest, jak jsou podnikové schopnosti provozovány, aby poskytovaly hodnotu. Kombinací těchto rozšíření process miningu by se mohlo jednat o jakýsi "business mining", který se rozroste v nezbytnou součást každé iniciativy transformace podniku a mohl by pomoci při řízení digitálních podnikatelských iniciativ tím, že poskytne části datového propojení digitálního dvojčete organizace.

Přehled trhu

Velikost trhu

Podle studie společnosti Gartner z roku 2021, Forecast Analysis: V roce 2021 vzrostly celosvětové tržby za software pro vytěžování procesů o 46 % a předpokládá se, že do roku 2025 vzrostou na 2,3 miliardy dolarů při složené roční míře růstu (CAGR) 33 % v letech 2020 až 2025. Hlavními hnacími silami jsou i nadále zrychlené úsilí o digitální transformaci, rostoucí požadavky na viditelnost procesů a zvyšující se požadavky na odolnost podnikových operací (viz Competitive Landscape: Process Mining Software).

Směr trhu

Vzhledem k tomu, že je procesní dolování nezávislé na odvětví a objektu, má mnoho oblastí použití a lze jej využít v obrovském množství případů použití. Procesní dolování lze skutečně použít pro jakoukoli horizontální nebo vertikální operaci. Pokud tuto techniku abstrahujeme jako "sekvencování událostí na základě vzorů", otevírá se nám zcela nové publikum. Pokud například process mining sleduje klienty a jejich interakce, stejně jako jejich styčné body s organizací jako hlavní objekt, nikoliv objednávku, fakturu nebo požadavek, pak to lze považovat za "customer journey mining".

Společnost Gartner proto vidí tři směry, kterými se bude trh s nástroji pro vytěžování procesů vyvíjet.

1. Business Operations Intelligence

Rozšířená verze čistě procesního trhu s kritickými a vedlejšími funkcemi, které jsme zmínili, se postupně přesune do platformy pro business operations intelligence. Tato platforma bude poskytovat dynamický model jakékoli organizace, který se opírá o provozní a/nebo jiná data, aby bylo možné pochopit, jak organizace provozuje svůj obchodní model, jak se propojuje s aktuálním stavem, jak reaguje na změny, jak nasazuje zdroje a jak poskytuje očekávanou hodnotu zákazníkům. Tato platforma bude kombinovat veškeré modelování, mapování, vytěžování a monitorování a bude podporovat provádění těchto modelů v reálných obchodních operacích. Půjde o implementaci návrhového vzoru, který společnost Gartner již několik let definuje jako DTO.

Většina lídrů a vizionářů v tomto magickém kvadrantu tento vývoj uznává.

2. Konsolidace trhu a akvizice

Vzhledem ke strategickému významu a nárůstu využívání modelů v moderním podnikání a k tomu, že tyto funkce jsou vhodné pro mnoho dalších dodavatelů aplikací (automatizace úkolů, automatizace podnikových procesů, řízení služeb, ERP a CRM), zůstává trh s nástroji pro vytěžování procesů atraktivní příležitostí pro expanzi dodavatelů na těchto sousedních trzích. Očekáváme, že někteří dodavatelé v přilehlých tržních teritoriích budou pokračovat ve strategických krocích buď nákupem, nebo uvedením vlastních nástrojů pro process mining, jak jsme se s tím nedávno setkali.

Vyzývatelé a někteří hráči na trhu šli příkladem.

3. Specializovaná/zaměřená řešení

Pro specializované nebo zaměřené prodejce bude existovat rozsáhlý trh. Tato specializace se může týkat vertikálních řešení (například určitého procesu kvality nebo aplikace pro externí audit), horizontálních řešení (například finančních procesů, subprocesů dodavatelského řetězce nebo logistiky) nebo specifických segmentů trhu (například trhu malých a středních podniků nebo samostatných nástrojů pro vytěžování procesů).

V kvadrantu Niche Players je několik příkladů.

Přijetí na trhu

Společnost Gartner vidí pět hlavních hnacích sil pro zavádění procesního vytěžování.

1. Digitální transformace

Digitální transformace podporuje růst povědomí podnikových uživatelů o výhodách analýzy a pochopení vlastních procesů a obchodních operací v širším podnikovém kontextu (viz Digitální podnikatelské ambice: Transformovat, nebo optimalizovat?). K tomu dochází proto, že digitální podnikání a digitální transformace se staly hlavními tématy a že procesy jsou důležitými složkami při operacionalizaci těchto digitálních podnikatelských iniciativ. V éře digitálního podnikání navíc vedoucí pracovníci v oblasti technologických inovací potřebují způsob, jak se zamyslet nad tím, jak tyto nové technologické možnosti mohou přinést hodnotu podniku a v konečném důsledku i zákazníkovi. I zde platí, že analýza podnikových operací, procesů a interakcí se zákazníky může ukázat, jak a kde tyto schopnosti aktivovat, aby vytvářely hodnotu pro podnikání.

2. Umělá inteligence

Algoritmy a několik vln umělé inteligence (AI) tvoří jádro výpočetní techniky již několik desetiletí. Schopnost vyvíjet algoritmy, které působí na obrovské množství dat a identifikují vzorce, však vytváří nové příležitosti (viz Průvodce plánováním pro rok 2023 v oblasti analýzy a umělé inteligence). V digitalizované ekonomice přinášejí obchodní algoritmy nové zdroje hodnoty v podnikových ekosystémech. S využitím umělé inteligence a pokročilých algoritmů strojového učení získávají data význam a lze z nich získat nové a silné poznatky.

Process mining je účinným příkladem této datové vědy v praxi. Ukazuje, jak lze algoritmy využít jako mechanismus k zachycení znalostí a poznatků v zabalené podobě, kterou lze jednoduše a konzistentně znovu použít.

3. Automatizace úkolů (RPA)

Ve většině případů jsou úkoly součástí procesů a operací, jejichž nejčastějším znakem je změna. Přesným vyhodnocením procesů, do kterých tyto úkoly patří, můžeme v organizaci identifikovat oblasti, kde se při opakovaných úkolech plýtvá velkým úsilím. Poté můžeme zjistit, zda lze tyto úkoly částečně nebo zcela automatizovat prostřednictvím RPA. Právě zde může procesní mining doplnit RPA, aby nabídl širší kontext a pomohl tuto automatizaci úkolů realizovat. Výsledkem je dlouhodobě udržitelná obchodní hodnota a odvrácení nedostatků krátkodobého pohledu zaměřeného na velké jednorázové úspory nákladů.

4. Hyperautomatizace

Současná obchodní realita je taková, že organizace mají obrovský "kolektivní" dluh (technický, procesní, datový, architektonický, talentový, bezpečnostní a sociální), který významně ovlivňuje jejich hodnotu. Hlavní příčinou je rozsáhlý a nákladný soubor obchodních procesů podložený mozaikou technologií, které často nejsou optimalizované, štíhlé, propojené, konzistentní ani jednoznačné. Organizace musí zajistit komplexní automatizaci kombinací doplňkových technologií, které rozšíří obchodní procesy. Společnost Gartner tomu říká "hyperautomatizace" (viz Beyond RPA: Build Your Hyperautomation Technology Portfolio).

Procesní mining je nejen zásadní součástí vytváření přehledu a porozumění před automatizací, ale také vizualizuje, jak jsou různé ostrůvky automatizace propojeny a jak lze průběžně implementovanou a propojenou automatizaci zlepšovat díky možnostem monitorování. V poslední době se velké pozornosti těší také koncept pozorovatelnosti procesů (viz Top strategické technologické trendy pro rok 2023: Aplikovaná pozorovatelnost).

5. Provozní odolnost podniku

Provozní odolnost je soubor technik, které umožňují lidem, procesům a informačním systémům přizpůsobit se měnícím se modelům. Je to schopnost měnit operace v závislosti na měnících se podmínkách podnikání. Provozně odolné podniky disponují organizačními kompetencemi, které jim umožňují zvýšit nebo zpomalit provoz, aby si zajistily konkurenční výhodu, a umožňují rychlou a lokální modifikaci procesů.

Operační odolnost využívá informace z "hledání" a "modelování", aby umožnila třetí z těchto disciplín: "adaptovat". Aby se podniky mohly přizpůsobit, využívá provozní odolnost výstupy z disciplín "seek" a "model" a vrací informace, které slouží jako zpětná vazba, jež tyto činnosti rovněž zlepšuje (viz článek Process Mining může podpořit podnikové operace při řízení odolného růstu). Techniky, které jsou základem process miningu, poskytují nový a rozšířený způsob, jak obsáhnout schopnosti vyhledávání a modelování. Na základě dostupných každodenních provozních dat process mining průběžně vyhledává a nachází relevantní objektivní provozní data. Pokročilé algoritmy process miningu pak poskytují přesný model způsobů práce ve formátu srozumitelném komukoli v organizaci. Tím je zajištěno, že se všichni mohou zapojit do iniciativy změny. Navíc umožňuje průběžné přizpůsobování a zlepšování, protože po přizpůsobení a nových provozních datech poskytne náhled do nově upraveného způsobu práce.

Důkazy

1 Process Mining Manifesto, IEEE Task Force on Process Mining.

2 W. van der Aalst, "Process Mining: Data Science in Action," Springer Verlag, 2016.

Definice hodnotících kritérií

Schopnost provádět

Výrobek/služba: Základní zboží a služby nabízené prodejcem pro vymezený trh. Patří sem současné schopnosti výrobku/služby, kvalita, soubory funkcí, dovednosti atd., ať už jsou nabízeny nativně, nebo prostřednictvím dohod/partnerství OEM, jak je definováno v definici trhu a podrobně popsáno v dílčích kritériích.

Celková životaschopnost: Životaschopnost zahrnuje posouzení celkového finančního zdraví organizace, finančního a praktického úspěchu obchodní jednotky a pravděpodobnosti, že jednotlivá obchodní jednotka bude nadále investovat do produktu, bude nadále nabízet produkt a bude rozvíjet stav techniky v rámci portfolia produktů organizace.

Provádění prodeje / stanovení cen: Předprodej: schopnosti prodejce ve všech předprodejních činnostech a struktura, která je podporuje. Patří sem řízení obchodů, tvorba cen a vyjednávání, předprodejní podpora a celková efektivita prodejního kanálu.

Reakce na trhu/záznamy: Schopnost reagovat, měnit směr, být flexibilní a dosahovat úspěchu v konkurenci v závislosti na vývoji příležitostí, působení konkurence, vývoji potřeb zákazníků a změnách dynamiky trhu. Toto kritérium zohledňuje také historii reaktivity dodavatele.

Provádění marketingu: Marketingová realizace: Jasnost, kvalita, kreativita a účinnost programů určených k předání sdělení organizace s cílem ovlivnit trh, propagovat značku a podnikání, zvýšit povědomí o produktech a vytvořit pozitivní identifikaci s produktem/značkou a organizací v myslích kupujících. Tento "podíl na mysli" může být řízen kombinací reklamy, propagačních iniciativ, myšlenkového vedení, ústního podání a prodejních aktivit.

Zkušenosti zákazníků: Vztahy, produkty a služby/programy, které umožňují klientům být úspěšní s hodnocenými produkty. Konkrétně sem patří způsoby, jakými zákazníci dostávají technickou podporu nebo podporu účtu. Může jít také o pomocné nástroje, programy zákaznické podpory (a jejich kvalitu), dostupnost uživatelských skupin, dohody o úrovni služeb atd.

Provoz: Schopnost organizace plnit své cíle a závazky. Faktory zahrnují kvalitu organizační struktury, včetně dovedností, zkušeností, programů, systémů a dalších prostředků, které umožňují organizaci trvale fungovat efektivně a účinně.

Úplnost vize

Porozumění trhu: Schopnost prodejce porozumět přáním a potřebám kupujících a promítnout je do produktů a služeb. Prodejci, kteří vykazují nejvyšší míru vize, naslouchají přáním a potřebám kupujících a chápou je, a mohou je utvářet nebo vylepšovat svou přidanou vizí.

Marketingová strategie: Marketingová strategie: Jasný, diferencovaný soubor sdělení, která jsou důsledně komunikována v rámci celé organizace a prezentována navenek prostřednictvím webových stránek, reklamy, zákaznických programů a prohlášení o pozici.

Prodejní strategie: Strategie prodeje výrobků, která využívá vhodnou síť přímého a nepřímého prodeje, marketingu, služeb a komunikačních poboček, které rozšiřují rozsah a hloubku dosahu trhu, dovedností, odborných znalostí, technologií, služeb a zákaznické základny.

Nabídková (produktová) strategie: Přístup dodavatele k vývoji a dodávkám produktů, který klade důraz na diferenciaci, funkčnost, metodiku a sady funkcí, které odpovídají současným a budoucím požadavkům.

Obchodní model: Základní obchodní návrh prodejce je správný a logický.

Vertikální/odvětvová strategie: Strategie dodavatele zaměřená na směrování zdrojů, dovedností a nabídek tak, aby splňovaly specifické potřeby jednotlivých segmentů trhu, včetně vertikálních trhů.

Inovace: Přímé, související, doplňující se a synergické rozložení zdrojů, odborných znalostí nebo kapitálu pro investiční, konsolidační, obranné nebo preventivní účely.

Geografická strategie: Strategie prodejce zaměřená na směrování zdrojů, dovedností a nabídek k uspokojení specifických potřeb zeměpisných oblastí mimo "domovskou" nebo původní zeměpisnou oblast, a to buď přímo, nebo prostřednictvím partnerů, kanálů a dceřiných společností, jak je pro danou zeměpisnou oblast a trh vhodné.