Lean se řídí heslem „Náš zákazník, náš pán“. Soustřeďuje se na to, aby společnost vyráběla (sektor výroby) nebo dodávala (sektor služeb) pouze to, co má pro zákazníka hodnotu. Snaží se produkty vytvářet v co možná nejkratší době a s minimálními náklady, ale bez ztráty kvality nebo na úkor zákazníka. Kanban umožňuje procesy vizualizovat a díky tomu snadněji zlepšovat.

Lean (z anglického štíhlý), je označení rozsáhlé metodiky pro optimalizaci procesů (ve výrobě se využívá označení „lean manufacturing“). Staví na kultuře neustálého zlepšování, podpoře zaměstnanců, soustředění na tok hodnoty (Value Stream) a zvyšování této hodnoty. 

Je synonymem pro rychlost, jednoduchost, přehlednost, vytváření produktů a služeb bez zbytečných činností a zásob, omezení plýtvání, vyvažování procesů a navázání procesů na zákazníka. Mezi nejznámější uživatele Lean metodiky patří podle Wikipedie Toyota, Porsche, Tesco Stores, DENSO, ZF a další.

Lean rozlišuje dva základní typy úzkých míst - krátkodobá a dlouhodobá. Příkladem krátkodobých jsou situace, kdy si zaměstnanec s velmi specifickou kvalifikací vezme několik dní volna. Stojí nejen jeho práce, ale práce navazujících profesí, ale po nějaké době po jeho návratu vše opět běží, jak má. Dlouhodobá se projevují typicky ve výrobě – část výrobní linky kapacitně nedostačuje a brzdí celý proces.
Paradoxem je, že zatímco ve výrobě se běžně sledují a řeší minutové prostoje, v kancelářích se denně promrhají hodiny času s pocitem, že jinak to nejde. Připojuje se i fenomén takzvaných „nosičů papírů“. V případě práce techniků a manažerů často až detailní analýza ukáže, kdo opravdu dělá a kdo se veze.

Kanban je pracovní plocha, umožňující zvizualizovat si jednotlivé kroky každého procesu, tak, jak půjdou za sebou. Práce je plánována s ohledem na reálné kapacity výroby, ne na přání obchodníků. V praktickém profesním i osobním životě je Kanban nejčastěji znázorňován jako tabule, která má několik sloupců. Každý sloupec představuje jednu etapu životnosti úkolu. Úkoly se pak přesouvají od levého sloupce k pravému. Mezi typické životní cykly úkolů patří Zásobník, Schváleno, Pracuje se, Dokončeno (volné překlady z anglických termínů Backlog, To Do, In Progress, Done).
Při použití této techniky přesouvání úkolu se výrazně zrychlí proces jejich řešení a zlepší se přehled o jednotlivých činnostech.

APUtime je ukázkou aplikace lean přístupu při plánování a organizaci času. A nebo bychom mohli říct, že APU je zastáncem lean metodiky a aplikuje ji ve všem, co dostane na starosti. Lidi i stroje – v jakékoliv formě spolupráce. Jste připraveni se ponořit?