Záznam webináře s Petrem Pavlitou ( Invest Forum). Tématem byla hodnota firmy z pohledu z pohledu potenciálního investora. Mezi klíčové faktory patří kvalita procesního řízení a míra závislosti na majiteli. Virtuální projektový asistent hraje díky rychlosti nasazení do jakéhokoliv typu firmy a získávání reportů v reálném čase zásadní roli při prodeji firmy nebo vstupu cizího kapitálu.