90% malých a středních firem by se prodalo hluboko pod cenou. Zbytečně. Hodnotu firmy netvoří zdaleka jen aktiva a pasiva. Ve hře je udržení konkurenční výhody i zhodnocení úsilí zakladatelů firmy (často celoživotní). Jak odosobnit, zafixovat a ochránit firemní know how? Odpovědí je procesní řízení firmy. Tématu digitalizace firem jsme se tentokrát věnovali na pozvání Ľudovíta Marcinčína z platformy Digitální transformace podniků.