Kdo je certifikovaný partner?
Certifikovaný partner je odborný znalec APUtime. Nabízí a dodává APUtime svým obchodním kontaktům, je oprávněn APUtime prezentovat na veřejných akcích nebo v online komunikaci. Obchodní případ realizuje sám, nebo ve spolupráci s obchodním týmem APUtime.
Zobrazit pouze certifikované partnery