Zdeněk Klusák, MBAZdeněk Klusák, MBA
Zdeněk Klusák, MBA
Certifikovaný partner
Procesní řízení a marketingová analytika

S čím Vám Zdeněk pomůže?

Procesní audit / nastavení procesního řízení / průběžné konzultace a zlepšování procesního řízení / integrace APU s jinými systémy / navazující marketingově analytické a strategické služby / procesní metodiky v IT segmentu

Day Spa Shop
Vybudování maloobchodního prodeje pro velkoobchod, vytvoření systému procesního řízení a odblokování "zablokovaného" majitele. Dále vytvoření systému pro řízení marketingu
Eurobi
Vytvoření systému frančízy na Ukrajinu
Prezza, QuantumSoft a Duhopisy.shop

Vytvoření firemních procesů, systému řízení dokumentace, procesy v rámci IT