Ing. Ivo Šnajdr
Procesní konzultant
Homepage
Integrační specialista
Procesní konzultant
Partner
Zlepšování procesů. Organizační poradenství.

S čím Vám Ivo pomůže?

KONZULTACE - nacházíme s klienty řešení. AUDITY - ověřujeme funkčnost a efektivitu. VZDĚLÁVÁNÍ - získané poznatky zobecňujeme a dále rozvíjíme.

Analýza procesů / Implementace procesů / Odstraňování rizik v procesech / Procesní audit / Zvyšování efektivity procesů

Realizace interních auditů a procesů systému integrovaného managementu.
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
Modelování procesů.
Slezská univerzita, Opava