Když vám práci plánují mravenci. Pardon, samozřejmě AI mravenci!

Když vám práci plánují mravenci. Pardon, samozřejmě AI mravenci!
Současným trendem je využívání umělé inteligence pro automatizaci rutinních činností s důrazem na řízení času lidí při práci. K řízení rutinních činností se využívá vysokého výpočetního výkonu, který mnohonásobně převyšuje kapacitu lidského mozku.

Dopřepsat a rozvést. Běžné nástroje pro plánování času si totiž nedokážou poradit s obvyklými nešvary: nejsme schopni vidět dál než několik kroků dopředu, ztrácíme ze zřetele požadovaný výsledek, manažeři upřednostňují svůj čas před časem týmu.

Velké nadnárodní technologické firmy používají systémy pro produktivitu práce, řízené umělou inteligencí, v řadě korporací z netechnologických sektorů tyto systémy chybí. Ještě horší je situace ve veřejném sektoru a v menších a středních firmách, které doposud do praxe nezavedly ani jednoduché týmové nástroje.

Výhody umělé inteligence jsou zřejmé: zcela nestranný a bezemoční přístup při rozhodování. Během krátké doby dokáže změnit přístup manažerů i zaměstnanců k zadaným úkolům. Srovná priority všech týmů v zájmu firmy jako celku. Je schopna vyhodnotit tisíce variant řešení během několika vteřin, pracovat na stovkách úkolů najednou, nepotřebuje spát a minimalizuje chybovost člověka. Umožňuje zaměstnancům věnovat se práci a nikoli rutinně. Schopnost průběžného učení ji předurčuje do role nepostradatelného asistenta každé organizace. 

Tvůrce APUtime inspirovalo mraveniště. Výsledkem je perfektní navigace pro řízení času.

APUtime se dlouhodobě zaměřuje na plánování času a zvyšování efektivity práce s využitím AI technologíí. Naši vývojáři se nechali inspirovat chodem mraveniště. Organizaci mraveniště totiž  biologové popisují jako dokonale fungující stroj, který koná výhradně v zájmu celku, efektivně a bez zbytečných chyb. 

APU upřednostňuje úkoly vedoucí k dokončení zakázek v co nejkratším možném termínu a hlavně včas. Postupně se systém sám učí a zdokonaluje. Podobně pracuje i navigace v autě, která při překážce v plánované trase okamžitě přeplánuje průjezdní body tak, aby řidič dorazil do cíle co nejrychleji.

No items found.

Doporučené články

Více
5 nejčastějších úskalí projektového řízení
Více
Nečekejte další systém nástěnek. APU je plně autonomní entita. Virtuální kolega s lidskou tváří.
Více
Externí řízení projektů pro státní správu a samosprávu