BPMN - moderní zaklínadlo projektových manažerů

BPMN - moderní zaklínadlo projektových manažerů
Zkratka BPMN neboli Business Process Model and Notation v češtině znamená soubor grafických objektů a pravidel. Jedná se o ucelená pravidla a grafické standardy, které slouží k modelování procesů pomocí diagramů. Tato pravidla byla sepsána v roce 2004 a podléhají normě ISO/IEC 19510.

Zkratka BPMN neboli Business Process Model and Notation v češtině znamená soubor grafických objektů a pravidel. Jedná se o ucelená pravidla a grafické standardy, které slouží k modelování procesů pomocí diagramů. Tato pravidla byla sepsána v roce 2004 a podléhají normě ISO/IEC 19510.

Ve firmě slouží BPMN ke grafickému popisu procesů. K návrhu procesu se používají standardizované prvky tak, aby byl výsledný proces snadno čitelný a pochopitelný i pro laika. Výsledný diagram si lze představit jako myšlenkovou mapu, která říká, jak jsou na sebe jednotlivé aktivity navázány, v jakém pořadí se mají vykonat, a kdo je za ně odpovědný. K rozlišení odpovědností sad úkolů se používají tzv. plavecké dráhy, které vymezují začlenění činností toku procesu do jednotlivých oddělení firmy.

Prvky BPMN

Provozní (tokové) objekty

  • Události - zaznamenávají aktivitu v procesu, mají svůj začátek, průběh a konec
  • Aktivity - jsou jednotlivé úkoly nebo mikroprocesy
  • Brány - reprezentují větvení nebo sloučení aktivit v toku procesu

Spojovací objekty

  • Sekvenční - jedná se o plnou čáru s plnou šipkou, která udává hierarchii a posloupnost úkolů v procesu
  • Tok zpráv - přerušovaná čára s prázdnou šipkou slouží k znázornění toku zpráv, které si posílají jednotlivé role v procesu
  • Asociace  - tečkovaná čára se šipkou se používá k znázornění vstupů a výstupů z aktivit

Plavecké dráhy

  • Bazén - vymezuje pole působnosti procesu a definuje jeho rozsah
  • Plavecká dráha - je podmnožina bazénu a graficky vymezuje aktivity na základě rolí. Pokud je v procesu zapojeno více oddělení firmy, mohou plavecké dráhy představovat jednotlivá oddělení. Pokud je v procesu pouze jedno oddělení, mohou jednotlivé plavecké dráhy představovat odpovědnosti pracovníků.

Artefakty

Udávají (např. formou poznámky) upřesňující informace v procesu, seskupení objektů (přerušovanou čárou nebo obdélníkem s přehnutým rohem), který informuje o datech, se kterými aktivity pracují.

Takhle představuje procesy BPMN Wikipedie.

Jak může BPMN ve vaší firmě?

Grafické modelování procesů má pro svou jednoduchost a pochopitelnost velký význam napříč celou firmou. Pomůže vám s orientací v hierarchii procesů, novým pracovníkům napoví, kterou část procesu mají na starost a komu výsledek dodávají. Přetíženým zaměstnancům podá pomocnou ruku pro dokončení procesu a dodání internímu nebo externímu zákazníkovi. Přínosem z modelování pro vás bude stabilizace firmy a zvýšení efektivity.

Díky procesním modelům znáte nezbytné informace pro jejich průběh a dokážete tak lépe odhalit úzká místa. Jejich identifikací pak můžete eliminovat plýtvání (ve výrobním procesu to může znamenat méně odpadu), čímž ušetříte spoustu peněz a zkrátíte čas dodání. Pozitivní dopad to bude mít rovněž na fluktuaci vašich zaměstnanců. Delegování práce bude pro vás s procesy daleko snazší.

Virtuální projektový asistent zcela přirozeně využívá BPMN ke své práci a naučí to i vás.


No items found.

Doporučené články

Více
Nejtěžší na nasazení APU do firmy je ... dát mu jméno
Více
Nejčastější chyby a pasti při výběru nástroje pro řízení projektů
Více
Jak se díky AI transformuje pracovní trh?