Úspěšné řízení projektů dokáže být mnohdy pěkný oříšek i pro zkušeného manažera. Od počátečního plánování až po konečnou realizaci projektů se totiž dokáže objevit řada obtížností, se kterými si musí management umět poradit. Ať už jde o velký problém, který nám nedá v noci spát, zavařit nám ale dokáže i záležitost, která se zprvu zdála nepatrná. Většinou se ale tyto situace opakují.

Pojďme se tedy podívat na ta nejčastější úskalí, se kterými se v projektovém řízení potýkáme:

1. Nestíháme dodržet termíny

Potíže s nestíháním termínů jsou ve firmách snad nejčastějším problémem. Setkáváme se s tím dnes a denně. Management chce realizovat příliš mnoho projektů, ale má nedostatek zaměstnanců, kteří by svou práci stíhali v čase a opravdu kvalitně. Dalším důvodem ale může být příliš optimistický odhad termínu, který v reálné situaci nelze uskutečnit.

2. Špatná nebo nedostatečná komunikace

Komunikace je klíčem k úspěchu. V projektovém řízení to platí dvojnásobně. Nesprávné sdělení, mylné nebo nekompletní informace nám dokážou způsobit komplikace při plnění projektů. To platí nejen při komunikaci s top managementem či zákazníkem, ale také při komunikaci se členy týmu.

3. Lidský faktor

Nezájem zaměstnanců, nesladěný tým, mezilidské spory nebo také nízká motivace má vliv na průběh projektu. Můžeme mít šikovné zaměstnance, kteří svou práci dělají na 100 %, někdy je ale chyba v tom, že si zvolený tým daného projektu „nesedne“ a není tak produktivní nebo nemá originální nápady. Důležité je, aby se členové jakýmkoliv způsobem doplňovali a vytvořili skupinu, která společně zvládne udělat daleko víc než jako samostatní jedinci.  

4. Nejasná specifikace výstupu projektu

Čeho se má vlastně dosáhnout? Špatně určený cíl dokáže zmařit úspěch projektového řízení, ať už by byl jeho průběh sebelepší. Pokud nemáme jasně určený záměr, nemůžeme očekávat, že dosáhneme toho nejlepšího výsledku.

5. Chybné rozplánování projektu

Jako poslední riziko projektového řízení jsme vybrali chybné rozplánování projektu. Pokud máme špatně rozvrženo řešení dílčích kroků, jen stěží dosáhneme úspěšného rozřešení celé zakázky. V tomto případě bychom měli provádět pravidelnou kontrolu a dohlížet na správný postup od zahájení až po dokončení.

S jakými dalšími problémy se setkáváte v projektovém řízení vy?